Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Reklama z TV nie nadaje się do Sieci

Konsumenci są w znacznie bardziej "odporni" na reklamę pokazywaną w TV, niż w internecie czy telefonie komórkowym. O ile w telewizji są w stanie spokojnie obejrzeć 42 sekundowy spot, o tyle w internecie tolerują już przekazy wideo co najwyżej 18 sekundowe, a w komórkach trwające maksymalnie 9 sekund.

Przekazów reklamowych nie da się więc w prosty sposób wymieniać między urządzeniami. Według CAB* reklama wideo dla każdego z urządzeń (TV, komputer, komórki) musi być przygotowywana w inny sposób.

Z badania wynika również, że chociaż komputer z dostępem do internetu jest urządzeniem, które zdaniem badanych "musi być w każdym domu" i wyprzedziło pod tym względem TV, to już oglądanie treści wideo na ekranie PC jest dopiero siódmą najpopularniejszą aktywnością.

*Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety online przez Cabletelevision Advertising Bureau na próbie 2101 amerykanów w wieku 12-54 lat.

Źródło: Adweek