Reklama wideo kupowana coraz częściej

Wydatki na reklamę wideo w internecie w Stanach Zjednoczonych osiągną w tym roku wartość 410 mln USD. Wzrosną tym samym aż o 82% w porównaniu do ubiegłego roku. Według oceny eMarketera do 2010 roku wydatki na reklamę wideo sięgną 3 mld USD.

Kupno YouTube przez Google jest zdaniem wielu komentatorów branży internetowej jednym ze świadectw na to, że reklamy wideo będą się miały coraz lepiej. Na najbliższe lata przewidują oni wzrost o średnio 64% rocznie.

Za wideo w e-reklamie przemawia nastawienie reklamodawców, którzy z chęcią przeniosą znane sobie, lubiane i sprawdzone formaty z telewizji. Problemem może być nastawienie użytkowników, którzy są dużo bardziej niecierpliwi i wymagają znacznie któtszych spotów w internecie niż w telewizji. Przekazów reklamowych nie da się więc w prosty sposób wymieniać między telewizją a internetem czy urządzeniami przenośnymi.

Mimo wzrostu zainteresowania reklamą wideo w internecie, w tym roku jej udział wyniesie około 2,6%. W 2010 roku udział ten ma się zwiększyć do 11,5%.