Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Reklama telewizyjna gorsza od e-mailingu

Według badań Interactive Prospect Targeting (IPT), konsumenci od telewizyjnych wolą reklamy przesyłane do skrzynki elektronicznej. O tej formie reklamy wyrażają się nieco pochlebniej, choć wciąż uważają ją za mniej skuteczną od telewizyjnego spotu. Ale różnica jest niewielka.

Najefektywniejszym według przepytanych kanałem komunikacji marketingowej jest telewizja - uważa tak 39% respondentów. Jednak e-mailing jest skuteczny według 32% konsumentów. Autorzy raportu uznali, że "e-mailing przejmuje terytorium zarezerwowane dla telewizji i staje się nowym królem promocji".

Tym, co skłania respondentów do otwarcia i odpowiedzi na list z ofertą marketingową to obietnica rabatu na produkt. Uważa tak aż 27% przepytanych osób. Drugim powodem jest zwykłe zainteresowanie produktem - ważne dla 24% osób. Na trzecim miejscu jest obietnica otrzymania nagrody oraz znajomość marki, które są skuteczne według 20% respondentów. Na kolejnych miejscach są: wizualna atrakcyjność przekazu czy elementy humorystyczne.

Według badań aż 92% firm w Wielkiej Brytanii uwzględnia e-mailing w swoich reklamowych budżetach, a 51% zamierza zwiększyć nakłady na tę formę marketingu w kolejnych latach.

Jednak reklamodawcy wciąż nie uważają e-mailingu za dobry sposób do osiągania wzrostu sprzedaży produktów, pozyskiwania nowych klientów czy budowania marki. Skuteczny jest według większości marketerów do kontaktów z pozyskanymi już klientami. Jedynie 41% osób zlecających te kampanie bada ich skuteczność.

IPT - firma zajmująca się marketingiem bezpośrednim - przeprowadziła badania w sierpniu i wrześniu 2004 roku.