Reklama dla generacji Y

Młodzież sklasyfikowana jako generacja Y najwięcej czasu spędza w Internecie. Nie znaczy to jednak, że wybiera Sieć kosztem innych mediów. Generacja Y to pokolenie, które najlepiej zaadoptowało wszystkie dostępne środki przekazu – informuje MediaPost.

Do generacji Y zaliczane są osoby, które urodziły się między 1982 a 2002 rokiem. Jak wskazują statystyki pokolenie liczy sobie 100 mln osób.

Przedstawiciele generacji Y to klienci przyszłości. MediaPost wskazuje, że specjaliści ds. marketingu powinni mieć na uwadze fakt, czym charakteryzuje się ta grupa społeczna, by dobrze zbudować przekazy reklamowe.

Reklama powinna znaleźć się we wszystkich mediach – od Internetu, poprzez telewizję, na radiu skończywszy. Okazuje się, że generacja Y to pokolenie, które „wychowało” się z Siecią, ale jednocześnie nie rezygnuje z iinych mediów.