Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Reklama dla generacji Y

Młodzież sklasyfikowana jako generacja Y najwięcej czasu spędza w Internecie. Nie znaczy to jednak, że wybiera Sieć kosztem innych mediów. Generacja Y to pokolenie, które najlepiej zaadoptowało wszystkie dostępne środki przekazu – informuje MediaPost.

Do generacji Y zaliczane są osoby, które urodziły się między 1982 a 2002 rokiem. Jak wskazują statystyki pokolenie liczy sobie 100 mln osób.

Przedstawiciele generacji Y to klienci przyszłości. MediaPost wskazuje, że specjaliści ds. marketingu powinni mieć na uwadze fakt, czym charakteryzuje się ta grupa społeczna, by dobrze zbudować przekazy reklamowe.

Reklama powinna znaleźć się we wszystkich mediach – od Internetu, poprzez telewizję, na radiu skończywszy. Okazuje się, że generacja Y to pokolenie, które „wychowało” się z Siecią, ale jednocześnie nie rezygnuje z iinych mediów.