Rejestrować czy nie rejestrować WWW?

Jak podaje Rzeczpospolita, we wtorek 11 września 2007 roku, Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie postanowienia, w którym wypowiedział się na temat rejestracji stron internetowych.

We fragmencie uzasadnienia przytoczonego przez dziennik czytamy, że "prasą są zarówno dzienniki i czasopisma, jak też wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. W tej sytuacji jest rzeczą bezsporną, że dzienniki i czasopisma przez to, iż ukazują się w formie przekazu internetowego, nie tracą znamion tytułu prasowego. (...) Przekazy periodyczne rozpowszechniane za pośrednictwem Internetu mogą mieć postać dzienników bądź czasopism, w zależności od interwału ukazywania się".

Sąd Najwyższy, opisując, co jest prasą, zwrócił uwagę na jej periodyczność. Dziennik donosi, że w tym można szukać sposobu na uniknięcie obowiązku rejestracji swojej strony internetowej. Zgodnie z definicją słownikową periodyczny oznacza "powtarzający się regularnie co pewien czas". Jeśli więc strona WWW nie jest aktualizowana w jednolitych odstępach czasu, nie będzie dziennikiem ani czasopismem.