Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Reforma służby zdrowia w Internecie

Ruszyła witryna internetowa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych (UNUZ). Ma ona informować wszystkich zainteresowanych o wszelkich aspektach reformy służby zdrowia.

Jak napisał we wstępie serwisu Piotr Gmyza, prezes UNUZ, zawiera on materiały dotyczące przesłanek, założeń i celów reformy ochrony zdrowia, mechanizmów działania systemu ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych zagadnień, które z pewnością zainteresują zarówno pacjentów, jak i pracowników służby zdrowia.

Na stronach UNUZ można znaleźć m.in. zbiór aktów prawnych, informacje o prawach pacjenta (z wykazem instytucji, gdzie tych praw można dochodzić), komunikaty urzędu oraz opinie na temat funkcjonowania służby zdrowia po reformie. W dziale „Najczęściej zadawane pytania” można się dowiedzieć m.in. o prawie do bezpłatnych lekarstw oraz o zasadach korzystania z instytucji lekarza rodzinnego. W razie dodatkowych pytań zainteresowani znajdą w witrynie dane kontaktowe UNUZ oraz linki do stron internetowych kas chorych.