Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Rbot-GR: robak podglądacz

Autorzy robaków i wirusów internetowych prześcigają się w coraz to nowych sposobach na uprzykrzenie życia użytkownikom komputerów. Robak o nazwie Rbot-GR po zainfekowaniu systemu przejmuje kontrolę nad... kamerą internetową.

Rbot-GR wykorzystuje dość tradycyjne metody rozprzestrzeniania - nie załatane luki systemu Windows oraz słabiej zabezpieczone komputery w sieci lokalnej. Zdaniem specjalistów do spraw bezpieczeństwa z firmy Sophos, złośliwy insekt po uruchomieniu przejmuje kontrolę na dołączoną do komputera kamerą internetową z mikrofonem. Wszelkie obrazy oraz dźwięki przez nią rejestrowane mogą być zatem przesyłane do potencjalnego napastnika. Rbot-GR może również wykradać hasła, numery seryjne zainstalowanych aplikacji, a także wykorzystywać komputer do przeprowadzania ataków DoS (denial of service).

Eksperci wysnuwają podejrzenia, iż dzięki możliwości kontrolowania kamery internetowej, robak posłużyć może również do szpiegostwa przemysłowego. Jak podkreśla Graham Cluley, starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa z firmy Sophos, nie ma jeszcze ostatecznej pewności co do tożsamości autorów dokuczliwego robaka. Mimo wszystko zaleca się jednak odłączanie od komputera kamery internetowej, gdy nie jest ona użytkowana.

Więcej informacji: Sophos