Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Razem przeciwko spamowi?

Unia Europejska i Stany Zjednoczone są bliskie osiągnięcia porozumienia, które może znacznie ułatwić rozwiązanie problemu niechcianej poczty elektronicznej, czyli tzw. spamu. Przedstawiciele obydwu stron mówią, że porozumienie może otworzyć drogę do zlikwidowania tego uciążliwego procederu.

Przykład kilku ostatnich inicjatyw antyspamowych pokazał, że nawet jeżeli jakieś państwo wdroży najbardziej restrykcyjne przepisy antyspamowe, to i tak niewiele to da - jego mieszkańcy będą wciąż zasypywani niechcianymi wiadomościami, z tym, że wysyłanymi z zagranicy. Dlatego też przedstawiciele UE i USA doszli do wniosku, że należy działać globalnie - stąd prowadzone w tej chwili rozmowy między Parlamentem Europejskim i Kongresem.

Szczegóły opracowywanych właśnie planów nie są na razie znane - Erika Mann, posłanka do Parlamentu Europejskiego zapowiedziała jedynie, że konkretne informacje na ten temat przedstawione zostaną jesienią.