Raporty ZUS RMUA przez e-mail

Od 1 stycznia 2009 roku część przedsiębiorców może zrezygnować z przekazywania pracownikom papierowych raportów ZUS RMUA i dostarczać tego typu informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej. To efekt wejścia w życie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Gazeta Prawna przypomina, że od 1 stycznia 2009 roku przedsiębiorcy będą mogli zastąpić przekazywane co miesiąc pracownikom papierowe raporty ZUS RMUA informacjami przesyłanymi za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tego typu posunięcie jest możliwe dzięki wejściu w życie zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 220, poz. 1418). Zapewnia ona możliwość dostarczania raportów o wysokości odprowadzonych składek także w formie elektronicznej.

Z nowej formy przekazywania informacji mogą korzystać firmy zobowiązane do dostarczania drogą elektroniczną dokumentów przeznaczonych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Warunkiem dokonania zmiany formy raportów jest uzyskanie pisemnej zgody pracownika. Dokumenty muszą być ponadto opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z 18 września 2001 roku, o podpisie elektronicznym (Dz. U. nr 130, poz. 1450 z późniejszymi zmianami).

ZUS szacuje, że z tego rozwiązania może skorzystać ponad 450 tysięcy płatników sygnujących przekazywane do tej instytucji deklaracje bezpiecznym podpisem elektronicznym. Szczegółowe informacje o tym, jakie dane powinny znaleźć się w raporcie RMUA dostarczanym za pośrednictwem poczty elektronicznej są zawarte w artykule dostępnym na łamach serwisu internetowego Gazety Prawnej.