Raport: zaczynamy akceptować marki w serwisach społecznościowych

Sympatia, konkursy i promocje, bezpośrednie zaproszenie od firmy lub marki oraz ciekawość to najczęściej wymieniane przyczyny interakcji z markami w serwisach społecznościowych - wynika z badania "KNOW: Konsument w mediach społecznościowych" przeprowadzonego na zlecenie Euro RSCG Sensors. Uwaga na zbyt dużą częstotliwość wpisów, która jest jedną z najpopularniejszych przyczyn usuwania marki z grona swych znajomych.

Wyniki badania potwierdzają ogólnoświatowy trend, w którym marki coraz odważniej wkraczają w świat mediów społecznościowych. Polacy oczekują od firm i marek dialogu, który będzie prowadzony w ich naturalnym środowisku jakim są media społecznościowe - mówi Wojciech Borowski CEO Euro RSCG Poland firmy na zlecenie której przeporowadzono badanie "KNOW: Konsument w mediach społecznościowych".

Z badania wynika, że Polacy akceptują obecność marek w mediach społecznościowych. Prawie jedna czwarta respondentów zadeklarowała, że dodaje profile marek czy firm do grona swoich znajomych, a następnie wchodzi z nimi w interakcję komentując posty lub materiały zamieszczane na profilu. Większość osób decyduje się na interakcję z markami w serwisach społecznościowych ze względu na sympatię jaką darzą dany produkt (robi tak, aż 72% ankietowanych). Wśród kolejnych powodów znalazły się konkursy i promocje (42%), bezpośrednie zaproszenie od firmy lub marki (37%) oraz ciekawość (36%). Od marek konsumenci oczekują przede wszystkim specjalnych ofert i promocji (63%), a w dalszej kolejności unikatowych, niepublikowanych nigdzie indziej informacji i aktualności z życia danej firmy czy marki. Firmy i marki często nadwyrężają cierpliwość konsumentów w sieci. Prawie 1/5 badanych przynajmniej raz usunęła firmę lub markę z grona znajomych. Wśród najczęściej wymienianych powodów znajdowały się: zbyt duża częstotliwość wpisów, nachalność komunikatów i brak profitów.

Zaprzestań myślenia w kategoriach "wirtualne/realne"; angażuj się, a nie dominuj; zwróć uwagę na lokalne społeczności; pamiętaj, że media społecznościowe to nie tylko Facebook; buduj komunikację ze społecznościami, a nie serwisami; rozmawiaj z konsumentami w ich naturalnym środowisku oraz rób kampanie, które wzbudzają emocje - to zalecenia przedstawicieli Grupy Euro RSCG Poland dla wszystkich, którzy chcą osiągnąć sukces w komunikacji w mediach społecznościowych.

Celem badania "KNOW: Konsument w mediach społecznościowych" było także poznanie specyfiki kontaktów międzyludzkich zachodzących w serwisach social networkingowych. Z badania wynika, że dla użytkowników mediów społecznościowych ta forma komunikacji jest codziennością, a nie chwilową modą. Co piąty ankietowany deklaruje, że informacje z mediów społecznościowych są ważniejsze od przekazywanych przez media tradycyjne. 44% badanych nie uważa ich za substytut aktywności społecznej, a jeszcze więcej nie zgadza się ze stwierdzeniem, jakoby media społecznościowe miały negatywny wpływ na ich kontakty towarzyskie. Przeciwnie, co piąty zapytany uważa, że media społecznościowe podnoszą jakość ich życia społecznego.

Jacy są użytkownicy serwisów społecznościowych? Badani postrzegają siebie jako osoby myślące niezależnie (85%), które często jako pierwsze próbują nowych rzeczy (41%) i proszone są o rady i zalecenia w wielu dziedzinach (54%). Co więcej chętnie dzielą się pozytywnym i negatywnymi doświadczeniami z markami i produktami - robi tak aż 3/4 ankietowanych. Konsumenci korzystają anonimowości jaką dają im media społecznościowe. Dzięki niej najczęściej poznają nowe osoby w sieci i robią coś, na co zawsze mieli ochotę, ale nie zrobiliby tego bez anonimowości. Aż 43% ankietowanych korzysta z anonimowości by krytykować firmy lub ich marki. Zachowania takie najczęściej prowadzą do podejmowania nierozważnych działań, które zagrażać mogą reputacji firm i marek.

Z badania Euro RSCG Poland wynika także, że użytkownicy mediów społecznościowych to osoby aktywne towarzysko i społecznie, a nowe formy komunikacji pozytywnie wpływają na jakość i częstotliwość tych kontaktów. Wynika to z rosnącej społecznej aktywności Polaków w internecie oraz czasu poświęcanego na korzystanie z sieci. W porównaniu do minionego roku wzrost deklaruje aż 49% ankietowanych. Media społecznościowe sprzyjają także podtrzymywaniu więzi rodzinnych i kontaktów z krewnymi. W porównaniu do ostatniego roku wzrosły one o 35%, a w porównaniu do ostatnich 5 lat o 45%. Społeczności internetowe to również szansa na uczestnictwo w międzynarodowej społeczności - nawiązywanie nowych kontaktów i podtrzymywanie już istniejących. Z tezą tą zgodziło się aż 54% respondentów.

Badanie "KNOW: Konsument w mediach społecznościowych" zostało przeprowadzone przez IMAS International sp. Z o.o. we Wrocławiu na zlecenie Euro RSCG Sensors. Miało formę ankiety internetowej i objęto nią osoby w wieku 18-64 zarejestrowane w internetowym panelu badawczym IMAS Online. Respondenci (n=538) to osoby, które korzystają z co najmniej dwóch serwisów społecznościowych raz w tygodniu.

Źródło: Euro RSCG Poland