Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Raport roczny Interii

Portal przedstawił swój roczny raport za 2002 r. Strata netto zmniejszyła się nieznacznie z 10,6 mln zł w 2001 do 9,34 mln zł. Interia zapowiada, że w 2004 r. może uzyskać w skali roku dodatni EBITDA.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w 2002 r. 17,07 mln zł (rok wcześniej: 16, 22 mln zł). Portal wciąż przynosi straty, z tym, że w tym roku były one nieznacznie mniejsze niż rok wcześniej (-10,6 mln zł w 2001 wobec -9,34 mln zł w roku 2002). Znacznie niższa była za to strata na poziomie operacyjnym - (w 2002 -10,04 mln zł wobec -13,86 mln zł w 2001 roku).

Portal szuka właśnie alternatywnych źródeł przychodów. Dwa tygodnie temu Interia poinformowała o zamiarze wprowadzenia usługi wdzwanianego dostępu do Internetu. Rozpoczęcie działalności w charakterze wirtualnego operatora dostępu do Internetu jest elementem strategii restrukturyzacji działalności oraz różnicowania źródeł przychodów portalu. Władze Interii zakładają, że docelowo około 40 - 45% przychodów spółki stanowić będą środki z e-reklamy, 15 - 20% - przychody z usług telekomunikacyjnych (w tym właśnie numeru dostępowego), zaś reszta - z płatnych usług dla firm. Warto zauważyć, że "docelowe założenia" w kwestii udziałów e-reklamy w przychodach portalu uległy pewnej radykalizacji: w listopadzie 2001 roku władze Interii mówiąc o ograniczeniu udziału przychodów z e-reklamy chciały zepchnięcia ich do ok. 60% wszystkich przychodów (http://www.internetstandard.com.pl/news/news.asp?id=21880 ). W 2002 udział Interii w całym krajowym rynku reklamowym szacowany był na ok. 8% (rok wcześniej - 12%).

W ub. tygodniu prezes portalu Tomasz Jażdżyński powiedział Polskiej Agencji Prasowej, że jeśli plany związane z uruchomieniem usług dostępowych zostaną zrealizowane zgodnie z założeniami, a pozostałe przychody będą zgodne z prognozami, to w 2004 roku Interia zacznie na siebie zarabiać, zaś wskaźnik EBITDA w skali roku będzie dodatni. W 2002 roku portal uzyskał dodatni EBITDA w IV kwartale (0,34 mln zł; czyli o ponad 2,88 mln zł lepiej niż jeszcze rok wcześniej - w Q4'01).