Raport o wirtualnych i fizycznych serwerach

Firma VKernel (dostawca rozwiązań zarządzających zwirtualizowanymi środowiskami obliczeniowymi) przeprowadziła badania, z których wynika, że użytkownicy oprogramowania VMware przeciętnie konfigurują na jednym fizycznym serwerze 12,5 wirtualnych maszyn.

Firma badała przez 8 miesięcy 2500 wdrożeń oprogramowania VMware i przeanalizowała w tym czasie pracę 550 tys. wirtualnych maszyn. Badania pokazały, że użytkownicy decydują się coraz częściej na wirtualizowanie serwerów wtedy, gdy kupują bardzo wydajne serwery zawierające 8, 16 czy więcej rdzeni obliczeniowych. Często zdarza się też tak, że użytkownicy mogliby konfigurować na jednym serwerze więcej wirtualnych maszyn, ale barierą jest zbyt mała pojemność systemowych pamięci RAM.

Badania pokazały obraz przeciętnego użytkownika: ma on 18 fizycznych serwerów i 225 wirtualnych serwerów (co daje 12,5 wirtualnych maszyn na serwer). Okazuje się, że użytkownicy posiadający 10 i mniej serwerów konfigurują na każdym z nich przeciętnie 20 wirtualnych maszyn. Użytkownicy posiadający od 25 do 100 fizycznych serwerów konfigurują na każdym z nich dużo mniej wirtualnych maszyn (przeciętnie 10). To bardzo ciekawe spostrzeżenie.

Utrzymanie jednej wirtualnej maszyny przez okres 3 lat kosztuje użytkownika ok. 1500 USD. Im więcej wirtualnych maszyn pracuje w obszarze jednego fizycznego serwera, tym mniejszy jest ten koszt. W przypadku użytkowników konfigurujących na jednym serwerze większą liczbę wirtualnym maszyn, koszt spada do 1000 USD.