Raport o cyberatakach

Po przebadaniu zabezpieczeń 300 firm i instytucji, Riptech wykrył i zanalizował w okresie od lipca do grudnia 2001 ponad 128 tys. cyber - ataków. Najwięcej, bo jedna trzecia ataków wyszła z terenu USA, najczęściej atakowane były duże firmy publiczne, najwięcej ataków w przeliczeniu na liczbę internautów dotyczyło firm z Izraela.

Po przebadaniu w sumie 128 678 ataków i włamań przeprowadzonych w stosunku do 300 firm i instytucji z 25 krajów na świecie, firma Riptech przedstawiła raport Internet Security Threat. Zabezpieczenia tych firm chronią łącznie około miliona hostów. Jak stwierdzają przedstawiciele Riptech, wprawdzie niewielka liczba spowodowała poważne zagrożenie, jednak sama ilość ataków była zaskakująco duża. Raport Riptech nie uwzględnił ponadto ataków internetowych “robaków”. W przypadku włączenia do statystyki działania „robaków”, liczba ataków wzrasta o 63%. “Hakerów jest coraz więcej, rośnie też liczba i dostępność narzędzi przy użyciu których można dokonać ataku„ – stwierdził podsumowując raport Tim Belcher, szef działu technologicznego w Riptech.

Według analityków większość ataków ma charakter przypadkowy, a atakujący po prostu przeczesują Sieć w poszukiwaniu niedostatecznie zabezpieczonych systemów. Ukierunkowany na konkretny system lub firmę atak przeprowadzono w 39% przypadków. Około 13% firm doświadczyło przynajmniej raz ataku, który wymusił uruchomienie jakichś procedur odzyskiwania utraconych danych. Najwięcej ataków dotyczyło firm z sektorów high tech, usług finansowych, rozrywkowego, energetycznego – w badanym okresie Riptech stwierdził w tych sektorach średnio 700 ataków w przeliczeniu na firmę. Liczba ataków uznanych za poważne była w przypadku firm energetycznych średnio dwa razy wyższa niż w przypadku innych firm. Jak ponadto stwierdza raport firmy Riptech, firmy zatrudniające ponad 500 osób doświadczyły o 50% więcej ataków.

Firmy państwowe były atakowane dwa razy częściej niż prywatne i organizacje non-profit.

Liczba ataków przypadających średnio na firmę wzrosła w badanym okresie o 79%. Proporcjonalnie do liczby użytkowników Internetu, najwięcej ataków odnotowano w Izraelu. Zdecydowana większość ataków wychodziła z USA (30%), w „pierwszej trójce” pod tym względem znalazły się także Korea Południowa (9%) i Chiny (8%).