Raport Mobilny Internet 50+

Zespół badaczy akademickich zaprezentował wyniki przygotowanego z inicjatywy iPlusa raportu "Mobilny Internet 50+". Tematem raportu było użytkowanie Internetu mobilnego przez osoby powyżej 50. roku życia.

Młodzi badacze z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie zaprosili do badania 12 kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 50 lat. Samo badanie miało charakter jakościowy i jego celem było włączenie się do dyskursu publicznego na temat tego jak ludzie w wieku 50+ korzystają z Internetu.

Wśród najczęstszych powodów wykorzystywania Internetu mobilnego znajduje się chęć posiadania Internetu na własność i wyrwania spod dominacji dzieci, a także uwolnienie się od biurka w pracy oraz rozrywka i pielęgnowanie własnego hobby.

Trudno wyciągnąć jednak wiążące wnioski z tego raportu, ponieważ próba była niewielka, a badani pochodzili ze zbliżonych środowisk. Wzięcie udziału w badaniu było uwarunkowane kilkoma czynnikami takimi jak wiek, czy konieczność posiadania konkretnego zainteresowania, na którym spędza się dużo czasu.

Wyniki bez wątpienia wskazują, że nie należy zapominać o grupie wiekowej 50+. Zarówno kobiety i mężczyźni w tym wieku korzystają z Internetu, jednak należy zadać sobie pytanie, czy na pewno własnie z mobilnego?

Większość badanych korzystała ze swojego laptopa niemal wyłącznie w domu i w paru innych wybranych miejscach. Czy zatem faktycznie potrzebują Internetu mobilnego, czy może po prostu wystarczy im Wi-Fi?

Cały raport Mobilny Internet 50+ pobierzecie ze strony www.projektmobilnosc.pl.