Raport Gemius "Przedsiębiorczość w Internecie"

Dla prawie 60% obecnych i przyszłych przedsiębiorców serwisy internetowe stanowią istotną pomoc w procesie zdobywania i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Internet jako źródło informacji o zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem wyprzedza wszystkie pozostałe media.

Gemius we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie przeprowadził badanie nad wykorzystaniem internetowych treści, usług oraz serwisów informacyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby planujące założenie przedsiębiorstwa.

Badanie zrealizowano w dniach 11 października - 13 grudnia 2004. W ramach badania zebrano 1794 kwestionariuszy. Na potrzeby analizy badani zostali podzieleni na grupę celową - 498 osób, do której należeli właściciele firm oraz osoby, które deklarowały, że są w trakcie zakładania przedsiębiorstwa lub zastanawiają się nad założeniem przedsiębiorstwa. W drugiej grupie porównawczej znalazły się pozostali respondenci.

Ważniejszy od innych

Analiza odpowiedzi internautów wykazała, że rozpoczęciu jak i prowadzeniu działalności gospodarczej towarzyszy wzmożone zainteresowanie przekazami mediowymi związanymi z tą tematyką. Codzienne wykorzystanie mediów tradycyjnych oraz internetu jest znacznie wyższe w grupie celowej niż w grupie pozostałych respondentów.

Wykorzystanie mediów do zdobywania informacji o zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa

Wykorzystanie mediów do zdobywania informacji o zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa

Wyniki badania sugerują, że np. biuletyn elektroniczny umieszczony w internecie czy strony WWW sprawiają wrażenie źródeł najbardziej aktualnych i łatwo dostępnych. W efekcie internet jest najczęściej wykorzystywanym codziennym źródłem informacji.

Przydatny do wielu celów

Spośród respondentów grupy celowej aż 81,1 proc. deklarowało, że internetowe serwisy informacyjne dla przedsiębiorstw pomagają w zdobywaniu wiedzy i dokształcaniu się. 78,2% osób stwierdziło, że zawartość omawianych serwisów ułatwia gromadzenie informacji rynkowych.

Jedynie 40,8% respondentów z grupy celowej zgodziło się ze stwierdzeniem, że witryny informacyjne dla przedsiębiorstw pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstwa. Ten wynik może wskazywać na zapotrzebowanie na usługi consultingowe oferowane on-line.

Najczęściej poszukiwanymi informacjami w internetowych serwisach informacyjnych dla przedsiębiorstw okazały się aktualności gospodarcze - codziennie poszukiwało ich 22,9% obecnych lub przyszłych przedsiębiorców, kilka razy w tygodniu - 28,7%. Przepisów prawnych i podatkowych szukało codziennie 12,7%, a kilka razy w tygodniu 23,1% respondentów z tej grupy celowej.

Informacje publikowane w internecie dla 58,4% respondentów z grupy celowej okazywały się przydatne w podnoszeniu kwalifikacji czy w kontaktach z urzędnikami i instytucjami (30,9%), choć równocześnie aż 52,2% respondentów za najistotniejszy problem pojawiający się przy wykorzystywaniu internetowych treści i usług dla przedsiębiorstw jest niewystarczające wykorzystywanie elektronicznego kanału komunikacji przez organizacje i urzędy.

Co czwarty respondent z grupy celowej wykorzystał internet by skorzystać z pomocy eksperta.

Ocena jakości różnych typów informacji w serwisach internetowych

Ocena jakości różnych typów informacji w serwisach internetowych

Sporo zalet

W grupie celowej wśród najistotniejszych korzyści płynących z wykorzystania internetu w działalności przedsiębiorców wymieniono: całodobowy dostęp do informacji (58,2% respondentów), oszczędność czasu w zbieraniu informacji (55,2%), odnajdywanie niezbędnych informacji i usług (40,6%), niższe koszty zdobywania informacji (34,7%).