Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Raport Gemius "Przedsiębiorczość w Internecie"

Dla prawie 60% obecnych i przyszłych przedsiębiorców serwisy internetowe stanowią istotną pomoc w procesie zdobywania i podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. Internet jako źródło informacji o zakładaniu, prowadzeniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem wyprzedza wszystkie pozostałe media.

Gemius we współpracy z Katedrą Przedsiębiorczości i Innowacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie przeprowadził badanie nad wykorzystaniem internetowych treści, usług oraz serwisów informacyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw przez osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby planujące założenie przedsiębiorstwa.

Badanie zrealizowano w dniach 11 października - 13 grudnia 2004. W ramach badania zebrano 1794 kwestionariuszy. Na potrzeby analizy badani zostali podzieleni na grupę celową - 498 osób, do której należeli właściciele firm oraz osoby, które deklarowały, że są w trakcie zakładania przedsiębiorstwa lub zastanawiają się nad założeniem przedsiębiorstwa. W drugiej grupie porównawczej znalazły się pozostali respondenci.

Ważniejszy od innych

Analiza odpowiedzi internautów wykazała, że rozpoczęciu jak i prowadzeniu działalności gospodarczej towarzyszy wzmożone zainteresowanie przekazami mediowymi związanymi z tą tematyką. Codzienne wykorzystanie mediów tradycyjnych oraz internetu jest znacznie wyższe w grupie celowej niż w grupie pozostałych respondentów.

Raport Gemius "Przedsiębiorczość w Internecie"

Wykorzystanie mediów do zdobywania informacji o zakładaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa

Wyniki badania sugerują, że np. biuletyn elektroniczny umieszczony w internecie czy strony WWW sprawiają wrażenie źródeł najbardziej aktualnych i łatwo dostępnych. W efekcie internet jest najczęściej wykorzystywanym codziennym źródłem informacji.

Przydatny do wielu celów

Spośród respondentów grupy celowej aż 81,1 proc. deklarowało, że internetowe serwisy informacyjne dla przedsiębiorstw pomagają w zdobywaniu wiedzy i dokształcaniu się. 78,2% osób stwierdziło, że zawartość omawianych serwisów ułatwia gromadzenie informacji rynkowych.

Jedynie 40,8% respondentów z grupy celowej zgodziło się ze stwierdzeniem, że witryny informacyjne dla przedsiębiorstw pomagają w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstwa. Ten wynik może wskazywać na zapotrzebowanie na usługi consultingowe oferowane on-line.

Najczęściej poszukiwanymi informacjami w internetowych serwisach informacyjnych dla przedsiębiorstw okazały się aktualności gospodarcze - codziennie poszukiwało ich 22,9% obecnych lub przyszłych przedsiębiorców, kilka razy w tygodniu - 28,7%. Przepisów prawnych i podatkowych szukało codziennie 12,7%, a kilka razy w tygodniu 23,1% respondentów z tej grupy celowej.

Informacje publikowane w internecie dla 58,4% respondentów z grupy celowej okazywały się przydatne w podnoszeniu kwalifikacji czy w kontaktach z urzędnikami i instytucjami (30,9%), choć równocześnie aż 52,2% respondentów za najistotniejszy problem pojawiający się przy wykorzystywaniu internetowych treści i usług dla przedsiębiorstw jest niewystarczające wykorzystywanie elektronicznego kanału komunikacji przez organizacje i urzędy.

Co czwarty respondent z grupy celowej wykorzystał internet by skorzystać z pomocy eksperta.

Raport Gemius "Przedsiębiorczość w Internecie"

Ocena jakości różnych typów informacji w serwisach internetowych

Sporo zalet

W grupie celowej wśród najistotniejszych korzyści płynących z wykorzystania internetu w działalności przedsiębiorców wymieniono: całodobowy dostęp do informacji (58,2% respondentów), oszczędność czasu w zbieraniu informacji (55,2%), odnajdywanie niezbędnych informacji i usług (40,6%), niższe koszty zdobywania informacji (34,7%).