Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Raport Clearswift: 'zombie' na usługach spamerów

Według wrześniowego raportu Spam Index opracowanego przez firmę Clearswift, znacznie wzrosła ilość spamu o treściach medycznych. We wrześniu stanowił on 57,6 proc. ogółu niepożądanych wiadomości, w sierpniu 37 proc.

Zmalała natomiast ilość spamu o tematyce finansowej - we wrześniu stanowiła 10,8 proc. (w sierpniu 24,6 proc.). Spam o treściach pornograficznych stanowił 6,0 proc ogółu, w sierpniu natomiast 8,2 proc. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba spamu namawiającego do udziału w grach hazardowych on-line ( 0,2 proc.).

Analitycy Clearswift zwracają uwagę na dwa problemy: podszywanie się spamerów pod legalne działania marketingowe oraz rosnące zagrożenie wynikające z działania komputerów 'zombie'.

Spamerzy coraz częściej wprowadzają klientów w błąd poprzez zacieranie różnic pomiędzy legalną pocztą marketingową, a wiadomościami zawierającymi fałszywe informacje.

Coraz większym zagrożeniem są także komputery i serwery 'zombie'. Maszyny te, zainfekowane przez robaka lub konia trojańskiego wyposażonego w funkcję rozsyłania poczty bez wiedzy użytkownika, stanowią źródło adresów pocztowych dla spamerów.

Szczegóły na stronie www.clearswift.com.