Ranking wyszukiwarek

Według raportu Jupiter Media Metrix o ruchu na internetowych wyszukiwarkach, w styczniu br. wyszukiwania dokonywano najczęściej za pośrednictwem MSN. Kolejne miejsca zajęły Yahoo! i Google.

Ranking obejmuje zarówno serwisy stricte wyszukiwawcze jak i portale, które oferują także wiele innych usług i zazwyczaj wykorzystują gościnnie narzędzia wyszukiwarek. Ranking zlicza wyłącznie dokonane przez użytkowników działania wyszukiwawcze, zakończone uzyskaniem rezultatów.

Pierwsze miejsce pod względem ruchu zajęło MSN – według szacunków JMM 36,6% użytkowników Internetu korzystało z mechanizmów wyszukiwawczych w portalu. Drugie miejsce Yahoo! (33,3%), a trzecie Google (24,5%) – w przypadku wyszukiwarki Google jej wynik nie uwzględnia działań przy jej użyciu dokonanych za pośrednictwem innych serwisów i portali. AOL miał 22,2%, Ask Jeeves 15,9%, LookSmart 9,6%, InfoSpace 9,4%, Overture 9,2%, Netscape 7,9%, AltaVista 5,7%.

W pierwszej dziesiątce nie znalazły się m.in. Lycos, AllTheWeb.com (FAST Search) i Open Directory. Lycos poprosił o nieuwzględnianie jego wyników ruchu w rankingu, a pozostałe wyszukiwarki odnotowały zbyt mały ruch.