Ranking witryn w USA

Najprostszym sposobem na określenie pozycji witryny internetowej jest porównanie liczby jej użytkowników z liczbą osób, korzystających z innych serwisów.

Najprostszym sposobem na określenie pozycji witryny internetowej jest porównanie liczby jej użytkowników z liczbą osób, korzystających z innych serwisów.

W USA standardem porównawczym od pewnego czasu jest unique visitors (pojedynczy odwiedzający). Kim jest pojedynczy odwiedzający? W większości definicji tym mianem określany jest pojedynczy numer IP, rejestrowany na witrynie lub zbiorze witryn w ciągu określonego czasu, (zazwyczaj jeden miesiąc). Pierwsze poważne różnice pojawiają się podczas próby porównywania liczby unique visitors uzyskanej przy pomiarach: panelowym i za pomocą analizy logów. W badaniach Media Metrix panele instalowane są w miejscu pracy i w domu.

Internauta, odwiedzający witrynę internetową raz z domu, raz z pracy - według metodologii Media Metrix - liczony jest tylko raz. Programy do analizy logów tej różnicy już nie wychwycą i zarejestrują dwóch odwiedzających. Podobne założenia jak Media Metrix przyjęły inne firmy badawcze, instalujące panele internetowe. Należą do nich Nielsen NetRatings i PC Data. Ważną rolę w tego typu analizach odgrywa również to, iż w badaniach panelowych są rejestrowane wszystkie pobrania z danej witryny, nawet te z cache czy proxy serwerów, z czym nie radzą sobie programy do analizy logów.

Jednocześnie wynik badania panelowego odnosi się do wszystkich internautów, a to jest obarczone błędem statystycznym. Programy do analizy logów są cyfrowym zapisem realnych zapytań kierowanych do serwera, choć zebrane informacja mogą być interpretowane na różne sposoby. Często się zdarza, że log, analizowany za pomocą różnych programów, pokazuje kilkudziesięcioprocentowe różnice.

W USA dominują trzy rankingi witryn. Są one tworzone na podstawie badań panelowych. Od niedawna mamy do czynienia również z audytem danych z analizy logów prowadzonych przez spółkę Engage I/PRO. Służy on jednak raczej do celów marketingowo-reklamowych niż porównywania statystyk. Engage I/PRO wydaje certyfikaty, które są wiarygodnym argumentem dla potencjalnych partnerów czy reklamodawców.