Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ranking niszczycieli

Firma Trend Micro opublikowała zestawienie najbardziej destrukcyjnych robaków oraz wirusów komputerowych, aktywnych w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2002 r.

Z raportu wynika, że od stycznia do czerwca br. na całym świecie zarejestrowano blisko 30 tys. przypadków uszkodzenia danych przez komputerowe insekty (pod uwagę brano jedynie przypadki zgłoszone przez użytkowników). To dość wyraźny wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy to takich przypadków odnotowano 25,5 tys.

Najwięcej kłopotów użytkownikom komputerów dostarczył robak Klez, odpowiedzialny za 10 tys. uszkodzeń.. Na kolejnych pozycjach uplasowały się robaki pocztowe Badtrans.B (7365 zgłoszeń) oraz JS_Exception.gen (868 przypadków). W pierwszym półroczu 2002 wciąż aktywne były również "insekty" wykryte w ubieglym roku - np. Nimda czy Fbound.C.

Przedstawiciele Trend Micro zwracają uwagę, że głównym sposobem rozprzestrzeniania się groźnych wirusów i robaków wciąż pozostają błędy w popularnych programach pocztowych (w ten sposób dystrybuował się np. Klez, korzystający z "dziury" w zabezpieczeniach programów Outlook oraz Outlook Express).