Ranking lojalności internautów czyli nowe spojrzenie na wyniki Megapanel

Jak zmierzyć popularność danego serwisu? Odpowiedzmy od razu: popularność najlepiej mierzyć liczbą lojalnych użytkowników, czyli takich, którzy często wracają do serwisu i dokonują na nim wielu odsłon. Jaką wartość ma bowiem użytkownik, który wpadł do serwisu jeden jedyny raz na 5 sekund z wyszukiwarki, serwis mu się nie spodobał i z serwisu czym prędzej uciekł? Niektórzy twierdzą, że dużą, bo witryny przed reklamodawcami epatują głównie liczbą użytkowników, nie rozróżniając, czy jest to użytkownik przypadkowy, czy stały bywalec. Najnowszy raport Gemiusa jest przyczynkiem do nawiązania szerszej dyskusji nad wskaźnikami tzw. popularności. Na bok odstawiamy więc walki zasięgowe. Sięgamy po wskaźniki określające lojalność. Bo - jak przypomina Gemius - użytkownik użytkownikowi nierówny.

Ranking lojalności internautów czyli nowe spojrzenie na wyniki Megapanel
Jeśli za miarę lojalnych użytkowników przyjmiemy ich udział w stosunku do wszystkich osób, które w ciągu danego miesiąca odwiedziły dany serwis, to przypuszczalnie wygrają niszowe serwisy odwiedzane przez zagorzałych entuzjastów danej tematyki. Ranking według takiego wskaźnika - wyrażonego procentowo - mógłby wyznaczyć liderem popularności stronę domową Pana Kowalskiego, którego rodzina i on sam dzień w dzień odwiedza, by przeglądnąć lub umieścić kolejne zdjęcia ze ślubów, chrzcin, imienin i pogrzebów czy dodać do archiwum najnowszy wiersz utalentowanej córki Pana Kowalskiego.

Lojalność na małych i dużych witrynach

Nie popadajmy więc w skrajność. Co prawda lojalność jest słabo skorelowana z wielkością witryny, to znaczy, że duża liczba użytkowników nie zawsze odpowiada dużej liczbie użytkowników lojalnych, jednak ogólna liczba użytkowników, wśród których pewien procent stanowią użytkownicy lojalni jest ważna bo pozwala porównywać witryny miedzy sobą, bez ryzyka, że popełnimy błąd statystyczny. Ten wymóg wielkości wyklucza z gry bardzo małe witryny.

Ranking lojalności internautów czyli nowe spojrzenie na wyniki Megapanel

Karolina Burzyńska-Janik

Jak wyjaśnia Karolina Burzyńska, rzeczniczka spółki Gemius, przygotowanie zestawienia witryn o najwyższym współczynniku lojalności jest niemożliwe z co najmniej dwóch względów:

przygotowanie rankingu wszystkich witryn po lojalności użytkowników nie jest możliwe z tego powodu, że nie jest merytorycznie poprawne tworzenie rankingów na podstawie wskaźników, które nie są skorelowane z wielkością próby. A tak właśnie jest w przypadku lojalności definiowanej przez udział użytkowników, którzy wygenerowali określoną liczbę wizyt, wśród wszystkich użytkowników danej witryny. Dla małych witryn taki wskaźnik będziemy konstruować na podstawie bardzo mało licznej próby, w związku z czym błąd dla nich jest wielokrotnie większy niż błąd dla dużych witryn. A w rankingu witryny te będą zestawiane wspólnie.

Karolina Burzyńska nie ukrywa również, że istotny jest też wzgląd praktyczny wykonanie obliczeń dla wszystkich witryn byłoby bardzo pracochłonne i czasochłonne.

Gemius stworzył więc tabelę lojalności dla pierwszej dwudziestki witryn o największej liczbie użytkowników bazując na kwietniowych wynikach Megapanelu PBI/Gemius. Otwarte pozostaje pytanie, jak wyglądałby ranking serwisów o największym udziale lojalnych użytkowników, gdyby wziąć pod uwagę te, które mają wystarczająco dużo użytkowników, czyli gdy próba jest wystarczająco liczna. Łatwo sobie wyobrazić, że pośród witryn z pierwszej trzydziestki czy czterdziestki są takie, dla których udział lojalnych użytkowników w ogólnej ich licznie jest wyższy niż dla Onetu czy Wirtualnej Polski. Niestety takimi danymi nie dysponujemy.

Wreszcie wprowadzamy definicję

Użytkownik lojalny dokonał co najmniej 16 wizyt w miesiącu, wizyta zaś to ciąg następujących po sobie odsłon, nie przerwany okresem dłuższym niż 30 minut.

Użytkownicy przypadkowi to ci, którzy na danej witrynie wykonali co najwyżej dwie wizyty.

Między tymi skrajnościami są jeszcze użytkownicy okazjonalni, czyli tacy, którzy wykonali co najmniej trzy, ale nie więcej niż piętnaście wizyt w miesiącu.

Poniższa tabela prezentuje udział poszczególnych grup użytkowników w całej populacji użytkowników danej witryny.

Ranking lojalności internautów czyli nowe spojrzenie na wyniki Megapanel

Jak łatwo zauważyć w rankingu serwisów o najwyższym odsetku lojalnych użytkowników tych witryn, które znalazły się w pierwszej dwudziestce serwisów o najwyższej liczbie użytkowników w ogóle, w kwietniu prowadziłby Onet.pl (38% jego użytkowników jest lojanych), na drugim miejscu znalazłaby się Wirtualna Polska (28%), na trzecim witryna Neostrada (26%), na czwartym Google (24%), na piątym Allegro (21%), na szóstym Interia ((20%). Siódme miejsce zająłby portal o2.pl (17%), ósme ex aequo Gazeta.pl i serwis Idei - (po 10%).

Ranking lojalności internautów czyli nowe spojrzenie na wyniki Megapanel
Ranking lojalności internautów czyli nowe spojrzenie na wyniki Megapanel
Ranking lojalności internautów czyli nowe spojrzenie na wyniki Megapanel
Aktualizacja: 26 sierpnia 2005 14:31

Pod tekstem umieściliśmy komentarz Gerarda Grecha z Gery.pl. Znajduje się tu.