Randki online zabronione na Białorusi

Niższa izba białoruskiego parlamentu przyjęła ustawę ograniczającą działalność internetowych serwisów randkowych w tym kraju. Oficjalne zamiarem ustawodawcy jest zwalczanie procederu handlu ludźmi, który ma miejsce na terenie Białorusi. Ustawa wejdzie w życie, jeśli zostanie zaaprobowana przez izbę wyższą parlamentu oraz podpisana przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.

Przepisy ustawy nałożą dodatkowe restrykcje na firmy prowadzące biura matrymonialne, a w szczególności randkowe serwisy online. Ponadto, w myśl wymogów ustawy, białoruscy studenci, którzy chcieliby kształcić się w innym kraju (a zatem jeśli pobyt za granicą będzie dłuższy niż 30 dni) będą musieli ubiegać się o pisemne zezwolenie ministra edukacji.

Białoruski wiceminister spraw wewnętrznych, Aleksander Szurko, przekonuje, że ustawa zapewni efektywniejsze przeciwdziałanie handlowi "żywym towarem" (czyli np. wywożeniem białoruskich kobiet do pracy w zachodnich domach publicznych). Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że nowa inicjatywa ustawodawcza parlamentu ma na celu dalsze ograniczenie obywatelskich swobód mieszkańców tego kraju, w tym swobody wyjazdów zagranicznych.

Przypomnijmy, że ostatnie białoruskie pomysły legislacyjne to m.in. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za krytykę władz i członkostwo w partii opozycyjnej bądź organizacji walki o prawa człowieka.