Radio internetowe badane jak zwykłe

Arbitro oraz comScore przebadały słuchalność internetowych radiostacji. Wyniki pozwalają na porównywanie tych wyników do danych o tradycyjnych stacjach radiowych.

Arbitron oraz comScore Media Metrix po raz pierwszy przeprowadziły badania nad słuchalnością internetowych stacji radiowych. Badania - Online Radio Ratings - przeprowadzona na zlecenie trzech największych internetowych nadawców radiowych - AOL Radio Network, Launchcast oferowanego przez Yahoo!, MSN Radio. W Ameryce słucha ich tygodniowo 4,1 mln osób powyżej 12 roku życia.

Badanie ma być z założenia podobne do tradycyjnych badań słuchalności stacji radiowych. Bada więc "Cume" - czyli liczbę odbiorców, którzy słuchają daną stację przez co najmniej 5 minut, oraz "AQH" - czyli średnią liczbę osób, które słuchają danej stacji przez co najmniej 5 minut w czasie jednego kwadransa.

Badania mają umożliwić przedstawicielom agencji reklamowych, którzy chcieliby włączyć to nowe medium do swoich media planów, porównanie słuchalności internetowego radia do tradycyjnego.