Rada dla URTiP

Dziś wręczono nominacje członkom nowopowstałej Rady Telekomunikacji, która ma pełnić rolę doradczą przy prezesie URTiP. Regulator wydał też dwa kolejne zezwolenia telekomunikacyjne.

W skład Rady weszli przedstawiciele rządu, środowisk naukowych, przemysłu telekomunikacyjnego, oraz izb gospodarczych zrzeszających operatorów. Rada Telekomunikacji jest ciałem opiniodawczo-doradczym Regulatora w sprawach działalności telekomunikacyjnej, gospodarki częstotliwościowej oraz spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Rada Telekomunikacji liczy 15 osób.

Dziś także URTiP wydał 25-letnie zezwolenia telekomunikacyjne dla dwóch operatorów telekomunikacyjnych. Otrzymali je poznański E-Telko, wraz z numerem do połączeń międzystrefowych 1053, oraz radomska Pilicka Telefonia – z prefiksem międzystrefowym 1043.