RSS - kanał dla oświeconych

Osoby, które nie korzystają z technologii RSS są statystycznie rzecz biorąc starsze, mniej wykształcone i ...należą do grupy nieznacznie lepiej zarabiającej niż osoby korzystające z RSS. Więcej czasu poświęcają też na czytanie prasy.

Najnowszy raport Forrester Research charakteryzuje dwie grupy internautów: tę składająca się z osób korzystających z RSS oraz drugą, dużo liczniejszą, która od tej technologii stroni. Okazuje się, że osoby, które nie korzystają z RSS, mają podobny profil do mało doświadczonych użytkowników Internetu, choć stanowią ich zdecydowaną większość. W grupie dorosłych użytkowników jedynie 2% korzysta z tej technologii. Niewiele bardziej popularne, bo 5%, jest korzystanie z kanałów RSS wśród młodych osób w wieku 12-21 lat.

Poniżej w tabeli prezentujemy najciekawsze wyniki badania. Na żółto wyróżniliśmy te wyniki, które najbardziej odróżniają użytkowników RSS od pozostałych internautów.

RSS - kanał dla oświeconych

Więcej o RSS:

RSS - pieszczoch speców od reklamy

RSS - wiedzieć wszystko w ciągu 5 minut!

RSS - z informacją do ludzi(przegląd czytników RSS)