Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

ROI - teoria czy praktyka biznesowa?

Aberdeen Group przedstawił badanie użytkowników systemów zarządzania portfolio projektowym (PPM - project portfolio management), które ukazać miało przykłady zwrotu z inwestycji w ten system. Jak się okazało, firmy lubią mówić o ROI, ale niewiele faktycznie je zastosowało.

W grupie firm uczestniczących w sondażu jedynie 5% zbierało dane do ROI po wdrożeniu PPM. Większość respondentów może określić jakie korzyści osiągnęło w stosunku do założeń. Jednak ze względu na brak albo niepełne dokumentowanie kluczowych procesów, mierników z czasu przed i po wdrożeniu, praktycznie żadna z firm nie mogła określić swoich wyników ROI.

Aberdeen Group porównał rezultaty swojego badania z doświadczeniami jakie zebrały w tej kwestii firmy doradcze specjalizujące się w zakresie PPM. Potwierdziły one obserwacje Aberdeen Group. W grupie klientów tych firm 4% podmiotów po wdrożeniu było w stanie wyliczyć sobie ROI, 21% zebrało częściowe dane do ROI, ale 68% - nie zbierało żadnych miar do określenia ROI po implementacji. Aberdeen Grouop zaobserwowała ponadto, że firmy deklarują chęć uzyskania z tego wdrożenia korzyści na poziomie całego predsiębiorstwa, a jednocześnie potem ograniczają zasięg jego działania do jednego projektu. Korzyści i ewentualne ROI jakie udaje się im określić dotyczą zatem tego konkretnego projektu, a nie całego przedsiębiorstwa.