ROI - teoria czy praktyka biznesowa?

Aberdeen Group przedstawił badanie użytkowników systemów zarządzania portfolio projektowym (PPM - project portfolio management), które ukazać miało przykłady zwrotu z inwestycji w ten system. Jak się okazało, firmy lubią mówić o ROI, ale niewiele faktycznie je zastosowało.

W grupie firm uczestniczących w sondażu jedynie 5% zbierało dane do ROI po wdrożeniu PPM. Większość respondentów może określić jakie korzyści osiągnęło w stosunku do założeń. Jednak ze względu na brak albo niepełne dokumentowanie kluczowych procesów, mierników z czasu przed i po wdrożeniu, praktycznie żadna z firm nie mogła określić swoich wyników ROI.

Aberdeen Group porównał rezultaty swojego badania z doświadczeniami jakie zebrały w tej kwestii firmy doradcze specjalizujące się w zakresie PPM. Potwierdziły one obserwacje Aberdeen Group. W grupie klientów tych firm 4% podmiotów po wdrożeniu było w stanie wyliczyć sobie ROI, 21% zebrało częściowe dane do ROI, ale 68% - nie zbierało żadnych miar do określenia ROI po implementacji. Aberdeen Grouop zaobserwowała ponadto, że firmy deklarują chęć uzyskania z tego wdrożenia korzyści na poziomie całego predsiębiorstwa, a jednocześnie potem ograniczają zasięg jego działania do jednego projektu. Korzyści i ewentualne ROI jakie udaje się im określić dotyczą zatem tego konkretnego projektu, a nie całego przedsiębiorstwa.