Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

RIAA przegrywa w sądzie

42-letnia Amerykanka Debbie Foster, oskarżona w 2004 r. przez stowarzyszenie RIAA o nielegalne udostępnianie plików w Internecie, wygrała proces sądowy. Roszczenia organizacji zostały oddalone, sąd nakazał jej też pokrycie kosztów procesu.

Całą sprawa rozpoczęła się pod koniec 2004 r., kiedy to Debbie Foster otrzymała pozew, w którym prawnicy RIAA zarzucili jej, że nielegalnie udostępniała i pobierała z sieci P2P piosenki. Co więcej - kilka miesięcy później do pozwu włączono również jej córkę, Amandę (oskarżyciele uznali, że ona również uczestniczyła w przestępczym procederze). Organizacja "wspaniałomyślnie" zaproponowała obu paniom polubowne rozwiązanie sporu - poprzez zapłacenie RIAA 5 tys. USD odszkodowania.

Pani Foster nie zamierzała jednak zapłacić - zdecydowała się na sądowe rozwiązanie konfliktu. Podczas procesu jej prawnik zażądał, by RIAA przedstawiła szczegółowe dane na temat domniemanych nielegalnych poczynań pozwanej - tzn. listę piosenek, które jakoby miały udostępniać Debbie Foster i jej córka oraz określenie, kiedy to dokładnie nastąpiło.

Organizacja nie była w stanie przedstawić takich danych - jej prawnicy uznali więc, że najbezpieczniejszym (i najtańszym) rozwiązaniem będzie wycofać pozew. Sąd przychylił się do tej prośby - sędzia Lee R. West wydał jednak orzeczenie, z którego wynika, iż za zwycięzcę w sporze należy uznać panią Foster. Poskutkowało to m.in. obciążeniem RIAA wszystkimi kosztami procesu.