Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

RIAA pozywa... zmarłą babcię

Wśród pozwów złożonych w styczniu przez amerykańską organizację RIAA (Recording Industry Association of America) znalazł się także pozew przeciw 83-letniej Gertrude Walton, która rzekomo pod pseudonimem "smittenedkitten" udostępniała w sieci peer-to-peer ponad 700 utworów, głównie rokowych i rap...

W styczniu bieżącego roku RIAA złożyła 717 nowych pozwów przeciwko użytkownikom, którzy nielegalnie wymieniali chronione prawami autorskimi pliki w sieciach p2p (więcej w: "Piractwo w P2P - 717 nowych pozwów"). Właśnie wśród nich znalazł się także pozew przeciwko pani Gertrudzie. W sumie nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że wiekowa pani, po długiej chorobie, zmarła w grudniu zeszłego roku. Córka pani Walton, która mieszkała razem z matką przez ostatnie 17 lat, mówi, że jej mama nawet nie posiadała w domu komputera. Jeszcze przed złożeniem pozwu RIAA otrzymała od córki akt zgonu podejrzanej o piractwo starszej pani, jednak nie zatrzymało to trybików biurokratycznej maszyny i pozew trafił fo sądu. Ostatecznie RIAA uznała jednak, że najprawdopodobniej pani Walton nie była użytkownikiem "smittenedkitten", a całe zamieszanie mętnie tłumaczy długim czasem potrzebnym na zebranie dowodów przeciw piratom.

Sprawa ta oczywiście zostanie wycofana z sądu, jednak dobrze uwidacznia, jak niedoskonałe są działania RIAA mające na celu zatrzymanie piractwa w sieciach p2p. Ponieważ sieci te są w większości przypadków anonimowe, więc organizacja używa adresów IP w celu 'namierzenia' fizycznego użytkownika udostępniającego pliki. Na powyższym przykładzie widać, że system ten nie jest dokładny i czasem niewinny, lub... zmarły użytkownik może być uznany za pirata i będzie musiał stanąć przed sądem.