Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

RIAA odstrasza skutecznie ?

Według danych agencji badawczej Nielsen//NetRatings liczba użytkowników sieci P2P spadła do nienotowanego wcześniej poziomu. Najwyraźniej akcje RIAA przeciwko użytkownikom pobierającym muzykę z Sieci przynoszą efekty.

RIAA odstrasza skutecznie ?

Liczba użytkowników KaZaA według Nielsen//NetRatings

Agencja Nielsen//NetRatings przeprowadziła badanie ilości użytkowników logujących się do sieci najpopularniejszych aplikacji do wymiany plików. Analiza została przeprowadzona w dniach 23-29 czerwca oraz 15-21 września br.

RIAA odstrasza skutecznie ?

Liczba użytkowników programu Morpheus

Największy spadek odnotowała KaZaA, pozostając wciąż najpopularniejszym programem P2P w USA. W pierwszym badanym okresie, liczba korzystających z tej aplikacji sięgnęła 6,5 mln osób. We wrześniu liczba użytkowników spadła o 41 proc. do 3,9 mln osób.

W badanym okresie Morpheus zanotował spadek z 272 do 261 tys. gości. Liczba użytkowników programów BearShare oraz iMesh w czerwcu wyniosła odpowiednio 192 i 255 tys. We wrześniu spadła poniżej najniższego poziomu mierzonego przez Nielsen//NetRatings.