Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

RIAA naciera - kolejne pozwy w drodze

Amerykańskie Stowarzyszenie Przemysłu Muzycznego kontynuuje swoją politykę pozwów wobec użytkowników popularnych serwisów P2P. Pula zagrożonych poważnymi konsekwencjami prawnymi powiększyła się o kolejne 896 osób.

Ostatnia fala pozwów RIAA objęła w sumie 896 amerykańskich użytkowników takich serwisów P2P, jak KaZaA, eDonkey, czy Grokster. Znalazły się wśród nich również 152 osoby, które już wcześniej sukcesywnie odmawiały współpracy, podpisania ugody i zapłacenia stosownego odszkodowania. Od stycznia na celowniku Amerykańskiego Stowarzyszenia Przemysłu Muzycznego znalazło się ponad 1500 użytkowników sieci P2P (nie wliczając w to ostatniej grupy pozwanych). Co ciekawe, jak pokazuje lipcowe badanie przeprowadzone przez Peter D. Hart Research Associates, prawie 64% ankietowanych wierzy, iż udostępnianie nieautoryzowanych plików muzycznych i darmowe ich pobieranie jest niezgodne z prawem, podczas gdy 13% badanych nie widzi w tym nic nielegalnego.

Grupy broniące interesów P2P nie ustają w krytyce posunięć RIAA. Jak mówi Adam Eisgrau, szef P2P United, stowarzyszenia reprezentującego producentów najpopularniejszych programów P2P (eDonkey, Grokster) podkreśla: "To, że RIAA ma prawo pozywać użytkowników, nie oznacza, że jest to właściwy sposób działania. To wysoce bezproduktywna działalność".

Okazuję się, iż ręka sprawiedliwości dosięga również użytkowników programu Direct Connect. Piszemy o tym szerzej w artykule: "Direct Connect na celowniku".