Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

RIAA: "Zabić P2P!"

Stowarzyszenie RIAA domaga się od amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości natychmiastowego zamknięcia trzech popularnych serwisów P2P - KaZaA, Morpheusa oraz Grokstera.

Podobnych pozwów przedstawiciele przemysłu fonograficznego składali już wiele - jednak ten jest jednym z pierwszych, skierowanych przeciwko grupie serwisów (do tej pory dominowały pozwy indywidualne).

Zdaniem przedstawicieli RIAA, serwisy peer-to-peer nowej generacji (do których zalicza się pozwane firmy) służą przede wszystkim do dystrybuowania nielegalnych materiałów, dlatego też powinny być ściśle kontrolowane, zaś jeśli to nie przyniesie rezultatów - zamykane. Jak do tej pory, walka RIAA z Morpheusem oraz Groksterem i KaZaA (oba serwisy wykorzystują tą samą sieć P2P - FastTrack) nie przyniosła właściwie żadnych rezultatów - przede wszystkim dlatego, że sieci mogą operować bez centralnego serwera, więc nawet gdyby ich operatorzy chcieli kontrolować przesyłane materiały, to i tak nie mieliby takiej możliwości. Inna sprawa, że operatorzy zwykle nie chcą ingerować w to, jak z serwisu korzystają jego użytkownicy. Tłumaczą to tym, iż dostarczają jedynie technologię niezbędną do przesyłania plików, zaś jeśli użytkownicy wykorzystują ją niezgodnie z prawem, to jest to już zupełnie inna sprawa.

Pozew zostanie rozpatrzony w ciągu najbliższych kilku tygodni. Przedstawiciele pozwanych serwisów peer-to-peer na razie nie skomentowali tej informacji.