Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

QXL ograniczone

Poznański sąd ograniczył prawdo dysponowania majątkiem spółki QXL Poland jej obecnemu zarządowi, do czasu zakończenia sporu z QXL Ricardo plc.

Jak zapewnia Maciej Oppeln Bronikowski, dyrektor operacyjny QXL Poland, decyzja sądu „w jednakowy sposób zabezpiecza interesy wszystkich udziałowców do czasu całkowitego zakończenia procesu” i nie będzie miała wpływu na działanie serwisu aukcyjnego Allegro.pl. Zarząd QXL Poland zapowiada jednakże złożenie odwołania od decyzji Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Podobną decyzję spółka QXL Ricardo wywalczyła już w marcu br. Jest to trzeci etap toczącego się od początku 2003 r. sporu pomiędzy udziałowcami Allegro. Jak dotychczas sąd - o czym kilkakrotnie pisaliśmy - nie uznał jednak zarzutów QXL Ricardo, dotyczących „nielegalnego przejęciu aktywów w spółce zarządzającej serwisem Allegro.pl”.

Przypomnijmy, że oczekując na ostateczne rozstrzygniecie sprawy, brytyjska spółka zaangażowała się w rozwój nowej platformy aukcyjnej – Aukcje24.pl - tworzonej na bazie dawnego serwisu Adico.pl.