QXL Poland ripostuje

Twierdzenie strony brytyjskiej o nielegalnym przejęciu aktywów w spółce zarządzającej serwisem Allegro jest całkowicie bezzasadne – informuje zarząd QXL Poland.

„26 września 2002 roku w Poznaniu odbyło się spotkanie, na którym poprzedni właściciel spółki, QXL ricardo.plc podjął decyzję o udzieleniu pełnomocnictwa do podwyższenia kapitału zakładowego spółki QXL Poland oraz odwołaniu prezesa zarządu pana Matthiasa Schmidt – Pfitznera. Spotkanie to odbyło się w obecności notariusza oraz tłumacza przysięgłego. QXL Ricardo było reprezentowane przez Panów: Marka Zaleskiego – prezesa, dyrektora zarządzającego QXL Ricardo oraz Roberta Dighero – wice prezesa, dyrektora finansowego QXL Ricardo. Dokumenty oraz pełnomocnictwo zostało podpisane w Poznaniu przez Pana Roberta Dighero, w obecności Marka X Zaleskiego. Wzory wszystkich dokumentów w tym również pełnomocnictwa (obejmującego „prawo do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 50 tys. zł na warunkach i wedle swobodnego uznania pełnomocnika co do obejmowania nowoutworzonych udziałów”) dla pana Przemysława Rogowskiego, które zostały podpisane w dniu 26 września 2002 roku, przesłano z 2-tygodniowym wyprzedzeniem do pana Roberta Dighero, dyrektora finansowego spółki QXL ricardo a także do Pana Toma Parkinsona, prawnika spółki i sekretarki zarządu pani Sheilla Panchani w celu ich zatwierdzenia. Strona brytyjska nie zgłosiła zastrzeżeń co do treści przygotowanych dokumentów i potwierdziła drogą mailową gotowość ich podpisania„ – czytamy w oficjalnym komunikacie QXL Poland.

Zarząd poznańskiej firmy utrzymuje, że objęcie większościowych udziałów w QXL Poland przez spółkę NIAA nastąpiło zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami, a zmiany własnościowe były wynikiem słabej kondycji finansowej QXL ricardo, na którą wskazuje polska strona. Wyniki finansowe QXL ricardo stawiały pod znakiem zapytania dalszy rozwój oddziału pod znakiem zapytania – twierdzi polska strona.

QXL Poland oświadczyła jednocześnie, że dotychczas nie został została poinformowana o jakichkolwiek toczących się wobec spółki sprawach sądowych, o których informuje QXL ricardo.plc.