Punkt dla Brytyjczyków

Jak informuje spółka QXL Ricardo plc sąd wydał tymczasowe zarządzenie, które zabezpiecza interesy firmy w Allegro.pl.

W piątek sąd apelacyjny w Poznaniu wydał tymczasowy zakaz rozporządzania majątkiem firmy zarządzającej serwisem Allegro. Na mocy tej decyzji NIAA sp. z o.o. , która w grudniu przejęła kontrolę nad QXL Poland, nie będzie mogła wykonywać żadnych rozporządzeń w stosunku posiadanych 92% udziałów w spółce. Sąd zobowiązał jednocześnie QXL Poland do „poddania się kontroli w takim zakresie, w jakim prawo to przysługuje wspólnikowi, czyli QXL ricardo plc.”.

Decyzja sądu nie przesądza o wygranej QXL ricardo w sporze o Allegro, ale zarząd brytyjskiej spółki przyjął ją z wielkim zadowoleniem. Zarządzenie sądu będzie obowiązywać do czasu ostatecznego wyjaśnienia kwestii własnościowych w QXL Poland.