Przyszłość sieci: kabel czy radio?

Przewodnimi tematami dyskusji podczas drugiego dnia konferencji Computerworld "II Forum na Rzecz Usług Szerokopasmowych" były radiowe technologie dostępu do internetu - WiMAX, przekaz satelitarny i inne rozwiązania, m.in. system Canopy Motoroli. Wiele miejsca poświęcone zostało także możliwości budowy sieci telekomunikacyjnej w oparciu o technologię Ethernet.

Sesje zaplanowane na 27 października

09:05 - 09:40

Makroekonomia broadbandu

Grzegorz Stanisławski, Ministerstwo Finansów

09:40 - 10:10

Cala prawda o WiMAXie

Dlaczego technologia WiMAX może zrewolucjonizować rynek dostępu szerokopasmowego? Aktualny stan prac nad standardami - kiedy WiMAX trafi do powszechnego użytku?

Stephane Cohen, WiMAX Forum

DYSKUSJA PANELOWA

10:10 - 11:10

Siła napędowa technologii

Kto decyduje o rozwoju rynku: producent sprzętu telekomunikacyjnego czy operator telekomunikacyjny?

Gerharda Barbera (Siemens), Mirosława Bielickiego (Polkomtel), Jakuba Sagana (Alcatel), Larsa Svenssona (Ericsson), Stanisława Szudera (Lucent), Paula Blackera (British Telecom).

Prowadzenie: Marcin Kuśmierz, Gazeta Prawna

11:10 - 11:30 Przerwa

TECHNIKA I PRAKTYKA

Przewodniczący sesji: Tomasz Kulisiewicz, Audytel

11:30 - 12:00

WiMAX w dużej skali

Etapy wdrożenia rozwiązań standaru WiMAX w sieciach Exatel i NOM. Stosowane obecnie technologie sieci dostępowych oraz przesłanki wprowadzenia systemów WiMAX do zintegrowanej platformy sieciowej dla realizacji usług szerokopasmowych. Zasady wybory lokalizacji oraz i konfiguracji nowych systemów oraz planowane etapy wdrożenia usług.

Mirosław Słomiński, Exatel

12:00 - 12:30

Ethernet pierwszej i drugiej mili

Możliwości budowy sieci telekomunikacyjnej w oparciu o rozwiązania pracujące w technice Ethernet. Usługi jakie można realizować w takiej sieci. Rodzina rozwiązań "Carrier Ethernet" dedykowana dla operatorów (przełaczniki Ethernet, IP DSLAM oraz system GPON wraz ze wspólnym systemem nadzoru). Przykłady zrealizowanych wdrożeń na świecie.

Artur Kościelniak, Siemens

12:30 - 13:00

Panorama polskiego dostępu

Wnioski z praktycznych obserwacji polskiego rynku operatorów usług szerokopasmowych. Dostępna infrastruktura i kierunki potencjalnych inwestycji. Nasz potencjał rozwojowy.

Marcin Ułasik, Vector

13.00 - 13.30

Sieć w powietrzu

Canopy jako przykład nowoczesnej technologii radiowego, szerokopasmowego dostępu do Internetu. Przeznaczenie, zalety, przykłady zastosowań i zrealizowanych wdrożeń (m.in. telefonia internetowa, transmisja obrazu, - monitorowanie obiektów).

Paul Budgen i Andrzej Samoraj, Motorola

13:30 - 14:15 Przerwa

LLU

Przewodniczący sesji: Marek Średniawa, Politechnika Warszawska

14:15 - 16:15

Uwolnienie pętli lokalnej

Uwolnienie pętli lokalnej w krajach starej Unii Europejskiej. Lekcja dla Polski: co się sprawdziło, czego powinniśmy unikać? Różne modele i formy uwalania pętli lokalnej. Cesar Bachelet, WirelineStrategy@Ovum

16:15 - 16:30 Przerwa

DYSKUSJA PANELOWA

16:30 - 17:30

Narzędzia wzrostu

Co możemy wspólnie zrobić, żeby przyspieszyć budowę szerokopasmowej infrastruktury dostępowej w Polsce. Znaczenie "Paktu na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do usług i sieci łączności elektronicznej w Polsce" w rok po jego podpisaniu. Wnioski płynące z II Forum na rzecz usług szerokopasmowych.

Wprowadzenie: Adam Szczerbacz, MillwardBrown SMG/KRC.

Do udziału zaprosiliśmy: Jacka Kajuta (Vector), Kornelię Mathea (Telekomunikacja Polska), Janusza Piechocińskiego (Polskie Stronnictwo Ludowe), Jarosława Starczewskiego (Exatel), Annę Streżyńską (Centrum Studiów Regulacyjnych), Stanisława Szudera (Lucent), Romana Szweda (ATM), Andrzeja Zawieruchę (Multimedia Polska).

Prowadzenie: Przemysław Gamdzyk, tygodnik Computerworld.

17:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji.