Przyszłość polskich e-zakupów

W sierpniu br. witryny sklepów i aukcji internetowych odwiedziło ponad 2/3 polskich użytkowników. Raport "E-commerce 2005. Ocena i prognozy" od firmy Gemius SA dostarcza kilku interesujących danych: zakupy online cieszą się najmniejszą popularnością wśród internautów z największych miast. Tylko w 2004 roku sklepy internetowe w Polsce potroiły obroty, osiągając poziom 921 mln zł, a przeciętny internauta spędza w miesiącu prawie 2,5 godziny na zapoznanie się z ofertą zakupową, czyli ponad 8% całkowitego czasu spędzonego online.

Przyszłość polskich e-zakupów
Zakupowy boom na świecie trwa

Mimo sporego nasycenia, rynki zachodnie są wciąż rozwojowe. Prognozy ekspertów z Jupiter Research wskazują wręcz na znaczną dynamikę wzrostu. Do 2009 roku rynek amerykański ma wzrosnąć o 71% w stosunku do roku 2004, osiągając poziom 159 mln użytkowników, a europejski o 62% - do 138 mln internautów. Wartość wydatków na e-commerce w przypadku USA podwoi się i wyniesie 130 mld dolarów, a w Europie Zachodniej potroi się i wyniesie 116,5 mld euro.

E-handel po polsku

Udział zakupów online nie jest jeszcze poważną wielkością w budżetach domowych. Zainteresowanie nim jednak stale rośnie, o czym świadczy potrojenie obrotów w 2004 roku przez sklepy internetowe, osiągając poziom 921 mln zł.

Przyszłość polskich e-zakupów

Jak wynika z sierpniowych danych badania Megapanel PBI/Gemius, internauci nie tylko stosunkowo często odwiedzają strony sklepów i aukcji internetowych, jak też coraz bardziej świadomie i aktywnie zapoznają się z ich zasobami. W sierpniu br. typowy internauta na witrynach sklepów i aukcji internetowych spędził średnio 2 godziny 23 minuty i 24 sekundy. Na zapoznanie się z ofertą zakupową poświęcił zatem ponad 8% całkowitego czasu spędzonego online w tym miesiącu.

Przyszłość polskich e-zakupów

Jak wynika z raportu Gemius SA "E-commerce 2005. Ocena i prognozy", wśród internautów, którzy deklarują robienie zakupów online, ponad dwie trzecie czyli 66,5%, przyznaje, że robi zakupy co najmniej kilka razy w roku, w tym 35,7 proc wirtualny koszyk zapełnia przynajmniej raz miesiącu.

Polski e-kosument

W powszechnej opinii zakupy są domeną kobiet, jednak wśród użytkowników internetowych sklepów i aukcji nieznacznie przeważają mężczyźni. W sierpniu br. odsetek mężczyzn na omawianych stronach wyniósł 53,47 proc. Mężczyźni nieco uważniej zapoznają się z zasobami witryn e-sklepów i aukcji. Świadczy o tym relatywnie wyższy średni czas na użytkownika (2 godziny 42 minuty i 28 sekund - mężczyźni oraz 2 godziny 1 minuta i 28 sekund - kobiety) oraz wyższa średnia liczba odsłon na użytkownika (298 - mężczyźni oraz 249,41 - kobiety). Mężczyźni nie tylko częściej odwiedzają witryny sklepów i aukcji internetowych, ale są też, bardziej niż kobiety, skłonni wydawać tam pieniądze. Wśród użytkowników sieci, którzy kupują zarówno w sklepach internetowych, jak i na aukcjach, mężczyźni stanowią 72,9 proc. - czytamy w raporcie "E-commerce 2005. Ocena i prognozy".

Grupą spędzającą przeciętnie najwięcej czasu na omawianych witrynach, czyli 3 godziny 11 minut i 49 sekund i równocześnie i generującą średnio największą liczbę odsłon, bo prawie 380, są użytkownicy w wieku od 25 do 34 lat. Najmniej aktywni - zapewne ze względu na ekonomiczną niesamodzielność - są natomiast najmłodsi internauci.

Raport "E-commerce 2005. Ocena i prognozy" niesie też bardzo interesujące dane o miejscu zamieszkania najbardziej aktywnych kleintów internetowych sklepów i aukcji.

Znaczne zainteresowanie e-sklepami oraz internetowymi aukcjami wykazują użytkownicy internetu z miast do 20 tys. mieszkańców. Świadczy o tym relatywnie wysoki zasięg w tej grupie - 70,33 proc.

Internauci z miast do 20 tys. mieszkańców są także najbardziej aktywnymi i uważnymi użytkownikami witryn poświęconych e-zakupom. Wielkość dwóch wskaźników - średni czas na użytkownika (2 godziny 31 minut i 16 sekund) i średnia liczba odsłon na użytkownika (300,77) - dystansuje tę grupę wśród pozostałych.

Przyszłość polskich e-zakupów

Co ciekawe, zakupy online cieszą się najmniejszą popularnością wśród internautów z miast największych, ponad 500 tys. mieszkańców. Być może jest to związane z typową dla dużych ośrodków miejskich dostępnością sklepów specjalistycznych oraz większym zróżnicowaniem towarów i usług.

Najchętniej kupowane

Biorąc pod uwagę wartość rozliczonych drogą internetową transakcji, najbardziej rozwojową branżą sektora e-commerce w Polsce są tanie linie lotnicze. Jak wynika z szacunków eCard, udział tej branży w wartości e-transakcji wyniósł w 2004 r. aż 76%. Po 5% całości przepływów finansowych realizowanych w polskim internecie odnotowały natomiast: usługi i sprzęt GSM, turystyka oraz książki i płyty CD.

***

Podstawą dla powyższej analizy są sierpniowe wyniki badania Megapanel PBI/Gemius. Liczebność próby: sierpień N=17 687. Grupa objętych badaniem: wszyscy w wieku powyżej 7 lat. Analiza została przygotowana w oparciu o wyniki oglądalności 198 witryn sklepów i aukcji internetowych uczestniczących w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track SMG/KRC Poland Media S.A.