Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przyszłość polskich e-zakupów

W sierpniu br. witryny sklepów i aukcji internetowych odwiedziło ponad 2/3 polskich użytkowników. Raport "E-commerce 2005. Ocena i prognozy" od firmy Gemius SA dostarcza kilku interesujących danych: zakupy online cieszą się najmniejszą popularnością wśród internautów z największych miast. Tylko w 2004 roku sklepy internetowe w Polsce potroiły obroty, osiągając poziom 921 mln zł, a przeciętny internauta spędza w miesiącu prawie 2,5 godziny na zapoznanie się z ofertą zakupową, czyli ponad 8% całkowitego czasu spędzonego online.

Przyszłość polskich e-zakupów
Zakupowy boom na świecie trwa

Mimo sporego nasycenia, rynki zachodnie są wciąż rozwojowe. Prognozy ekspertów z Jupiter Research wskazują wręcz na znaczną dynamikę wzrostu. Do 2009 roku rynek amerykański ma wzrosnąć o 71% w stosunku do roku 2004, osiągając poziom 159 mln użytkowników, a europejski o 62% - do 138 mln internautów. Wartość wydatków na e-commerce w przypadku USA podwoi się i wyniesie 130 mld dolarów, a w Europie Zachodniej potroi się i wyniesie 116,5 mld euro.

E-handel po polsku

Udział zakupów online nie jest jeszcze poważną wielkością w budżetach domowych. Zainteresowanie nim jednak stale rośnie, o czym świadczy potrojenie obrotów w 2004 roku przez sklepy internetowe, osiągając poziom 921 mln zł.

Przyszłość polskich e-zakupów

Jak wynika z sierpniowych danych badania Megapanel PBI/Gemius, internauci nie tylko stosunkowo często odwiedzają strony sklepów i aukcji internetowych, jak też coraz bardziej świadomie i aktywnie zapoznają się z ich zasobami. W sierpniu br. typowy internauta na witrynach sklepów i aukcji internetowych spędził średnio 2 godziny 23 minuty i 24 sekundy. Na zapoznanie się z ofertą zakupową poświęcił zatem ponad 8% całkowitego czasu spędzonego online w tym miesiącu.

Przyszłość polskich e-zakupów

Jak wynika z raportu Gemius SA "E-commerce 2005. Ocena i prognozy", wśród internautów, którzy deklarują robienie zakupów online, ponad dwie trzecie czyli 66,5%, przyznaje, że robi zakupy co najmniej kilka razy w roku, w tym 35,7 proc wirtualny koszyk zapełnia przynajmniej raz miesiącu.

Polski e-kosument

W powszechnej opinii zakupy są domeną kobiet, jednak wśród użytkowników internetowych sklepów i aukcji nieznacznie przeważają mężczyźni. W sierpniu br. odsetek mężczyzn na omawianych stronach wyniósł 53,47 proc. Mężczyźni nieco uważniej zapoznają się z zasobami witryn e-sklepów i aukcji. Świadczy o tym relatywnie wyższy średni czas na użytkownika (2 godziny 42 minuty i 28 sekund - mężczyźni oraz 2 godziny 1 minuta i 28 sekund - kobiety) oraz wyższa średnia liczba odsłon na użytkownika (298 - mężczyźni oraz 249,41 - kobiety). Mężczyźni nie tylko częściej odwiedzają witryny sklepów i aukcji internetowych, ale są też, bardziej niż kobiety, skłonni wydawać tam pieniądze. Wśród użytkowników sieci, którzy kupują zarówno w sklepach internetowych, jak i na aukcjach, mężczyźni stanowią 72,9 proc. - czytamy w raporcie "E-commerce 2005. Ocena i prognozy".

Grupą spędzającą przeciętnie najwięcej czasu na omawianych witrynach, czyli 3 godziny 11 minut i 49 sekund i równocześnie i generującą średnio największą liczbę odsłon, bo prawie 380, są użytkownicy w wieku od 25 do 34 lat. Najmniej aktywni - zapewne ze względu na ekonomiczną niesamodzielność - są natomiast najmłodsi internauci.

Raport "E-commerce 2005. Ocena i prognozy" niesie też bardzo interesujące dane o miejscu zamieszkania najbardziej aktywnych kleintów internetowych sklepów i aukcji.

Znaczne zainteresowanie e-sklepami oraz internetowymi aukcjami wykazują użytkownicy internetu z miast do 20 tys. mieszkańców. Świadczy o tym relatywnie wysoki zasięg w tej grupie - 70,33 proc.

Internauci z miast do 20 tys. mieszkańców są także najbardziej aktywnymi i uważnymi użytkownikami witryn poświęconych e-zakupom. Wielkość dwóch wskaźników - średni czas na użytkownika (2 godziny 31 minut i 16 sekund) i średnia liczba odsłon na użytkownika (300,77) - dystansuje tę grupę wśród pozostałych.

Przyszłość polskich e-zakupów

Co ciekawe, zakupy online cieszą się najmniejszą popularnością wśród internautów z miast największych, ponad 500 tys. mieszkańców. Być może jest to związane z typową dla dużych ośrodków miejskich dostępnością sklepów specjalistycznych oraz większym zróżnicowaniem towarów i usług.

Najchętniej kupowane

Biorąc pod uwagę wartość rozliczonych drogą internetową transakcji, najbardziej rozwojową branżą sektora e-commerce w Polsce są tanie linie lotnicze. Jak wynika z szacunków eCard, udział tej branży w wartości e-transakcji wyniósł w 2004 r. aż 76%. Po 5% całości przepływów finansowych realizowanych w polskim internecie odnotowały natomiast: usługi i sprzęt GSM, turystyka oraz książki i płyty CD.

***

Podstawą dla powyższej analizy są sierpniowe wyniki badania Megapanel PBI/Gemius. Liczebność próby: sierpień N=17 687. Grupa objętych badaniem: wszyscy w wieku powyżej 7 lat. Analiza została przygotowana w oparciu o wyniki oglądalności 198 witryn sklepów i aukcji internetowych uczestniczących w badaniu Megapanel PBI/Gemius. Do badania wykorzystano dane o strukturze demograficznej pochodzące z badania Net Track SMG/KRC Poland Media S.A.