Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przyspieszają Neostradę

Od 1 maja TP zwiększy szybkość obydwu wariantów Neostrady. Korzystającym dotychczas z usługi 128 Kb/s przepustowość zostanie zwiększona do 320 Kb/s, a wariant 512 KB/s zostanie przyspieszony do 640 Kb/s.

Pozostałe warunki świadczenia usług nie zmienią się, co oznacza, że nie wzrośnie ich cena. Mariusz Gaca, dyrektor pionu multimediów TP zapowiada spadek cen usług DSL o 7% co jest związane ze zwolnieniem dostępu do internetu z podatku VAT. Obniżka dotyczyć będzie klientów indywidualnych.

Wzrost przepustowości Neostrady obejmie nowych i dotychczasowych użytkowników tych usług. Wkrótce dowiemy się jak na nową ofertę TP zareagują konkurenci operatora.