Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przymusowa restrukturyzacja

Zarząd STGroup poinformował o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia w ramach programu naprawczego. Półtoramiesięczne próby pozyskania inwestora nie przyniosły dotychczas rezultatu.

Zarząd spółki poinformował, że dotychczasowe negocjacje toczone z potencjalnymi inwestorami nie przyniosły pożądanych efektów. W związku z tym, spółka wprowadza dla swoich wierzycieli plan restrukturyzacji zadłużenia. Od kwietnia do czerwca br. spółka STGroup odnotowała 15,7 mln zł straty netto. A zaledwie kilka dni temu Bank Handlowy wezwał spółkę do spłaty udzielonego kredytu. Dług wobec banku wynosi około 19,8 mln złotych. Dziś bank rozpoczął inwentaryzację przewłaszczonego majątku STGroup, czyli zabezpieczanie swoich roszczeń, wynikających z nieuregulowania zobowiązań kredytowych.

Zarząd wrocławskiej firmy informatycznej poinformował, że program naprawczy dla wierzycieli zadecyduje o dalszych losach STGroup. "Możliwe do wprowadzenia środki finansowe poprzez zaangażowanie kapitałowe potencjalnego inwestora nie zapewnią możliwości kontynuowania działalności podmiotu", podała spółka w komunikacie.

Spółka STGroup poinformowała, że jej sytuacja finansowa pogarsza się, a generowanie przychodów na zakładanym wcześniej poziomie jest już niemożliwe. Firma zwiększy ponadto rezerwy związane z sytuacją spółki Internet Idea, która w drugiej połowie września złożyła wniosek o upadłość. STGroup zainwestował dotychczas w działalność tej spółki około 12 mln zł. W poniedziałek 01.10 do południa notowania STGroup na GPW spadły o ponad 14%.