Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przychody z reklam 40% w górę

Stowarzyszenie Online Publishers Association (OPA) opublikowało wczoraj wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 24 należących do niego firm. Z opracowania dowiadujemy się, że zbadane serwisy internetowe osiągnęły w Q1 2003 przychody z reklam średnio o 40% wyższe niż rok wcześniej.

Znaczne (o 37,6%) zwiększyły się również całkowite przychody firm, które wzięły udział w badaniu. "Wyraźny wzrost przychodów z reklamy jasno pokazuje, że reklamodawcy chętnie przeznaczają środki na kampanie reklamowe przeprowadzane w mediach o ustalonej renomie. Okazuje się, że Internet nie różni się niczym od tradycyjnych mediów - najważniejsza jest zawartość merytoryczna" komentuje Michael Zimbalist, dyrektor wykonawczy OPA

W badaniu udział wzięły m.in. firmy: About.com, Bankrate.com, Belo Interactive, CBS MarketWatch, CNET Networks, Knight Ridder Digital, Meredith, MSNBC.com, New York Times Digital, USATODAY.com, Wall Street Journal Online, Weather.com oraz Washingtonpost.Newsweek Interactive.

Więcej informacji:

http://www.online-publishers.org