Przychody z internetu: Agora vs Grupa TVN

Przychody segmentu Internet Agory wyniosły w 2009 r. 84,9 mln zł. Jest to ponad dwukrotnie niższy przychód od tego wygenerowanego przez internetowe skrzydło Grupy TVN.

W okresie kilku ostatnich dni swoje sprawozdania finansowe za rok 2009 opublikowały dwie duże spółki mediowe: Grupa kapitałowa TVN i Agora. O wynikach finansowych pionu internetowego Grupy TVN pisaliśmy w zeszłym tygodniu. Dziś przyszedł czas na Agorę, właściciela portalu Gazeta.pl.

Rok 2009

W 2009 r. całkowite przychody z działalności internetowej Agory (łącznie z przychodami z serwisów i wydawnictw Trader.com Polska) od klientów zewnętrznych wyniosły 84,9 mln zł. Tym samym internetowe skrzydło Agory zanotowało wzrost o 10,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2008 r.

Trudno określić, jaka część przychodów internetowych Agory została wygenerowana przez serwisy skupione wokół Gazeta.pl (nie ma tej informacji w sprawozdaniu finansowym), gdyż na segment internetowy Agory składają się obecnie aż cztery różne podmioty. Są to: Pion Internet Agory (w jego skład wchodzi właśnie Gazeta.pl, ale też m.in. GazetaPraca.pl, Wyborcza.pl.), LLC Agora Ukraine, Trader.com (Polska) oraz AdTaily.

W porównaniu z ubiegłym rokiem segment internetowy Agory zmniejszył stratę EBIT do 10,4 mln zł.

Przychody z internetu: Agora vs Grupa TVN

IV kwartał

W czwartym kwartale 2009 r. przychody segmentu Internet Agory wzrosły o 10,9% do kwoty 26,4 mln zł. Wzrost ten wynika głównie z wyższych o 37,5% przychodów ze sprzedaży reklam internetowych, które kompensowały spadki z innych źródeł przychodów (spadek przychodów z ogłoszeń w wortalach czy ze sprzedaży treści w Pionie Internet Agory).

Oto garść ciekawych informacji ze sprawozdania:

W czwartym kwartale 2009 r. koszty operacyjne segmentu Internet spadły o 44,7%. Zmiana ta wynika głównie z wysokich jednorazowych kosztów poniesionych w 2008 r. (odpis aktualizujący Trader.com (Polska)) oraz planu poprawy efektywności operacyjnej, który jest realizowany w całej Grupie.

Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (bez niegotówkowych kosztów związanych z płatnościami w formie papierów wartościowych) zostały zredukowane m.in. w wyniku ograniczenia zatrudnienia etatowego, które na koniec 2009 r. wyniosło 374 etaty i było niższe o 68 etatów w stosunku do stanu na koniec 2008 r. (z uwzględnieniem redukcji liczby etatów w spółce Trader.com (Polska).

Wyższe koszty amortyzacji w czwartym kwartale są wynikiem m.in. nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Pion Internet Agory w drugim i trzecim kwartale 2009 r. (licencja na serial internetowy N1ckola, licencje na słowniki, infrastruktura do przechowywania danych).

W czwartym kwartale 2009 r. serwis GazetaPraca.pl rozpoczął współpracę z portalem społecznościowym Nasza-Klasa.pl, w ramach którego publikowane są ogłoszenia rekrutacyjne z GazetaPraca.pl. Serwisy biznesowe Agory znalazły się w ofercie sieci reklamowej Business Ad Network, stworzonej przez Grupę Money.pl. Spółka Trader.com (Polska) uruchomiła nowy serwis ogłoszeniowy Goldo.pl, w którym zamieszczane są oferty produktów luksusowych.