Przychody rosną, ale za wolno

Przychody z usług mobilnych w Europie Zachodniej wyniosą w br. według raportu Analysys 97 mld EUR, co oznacza wzrost o 12% w porównaniu z 2001. Przychody rosną jednak coraz wolniej, a w ich wielkość w przeliczeniu na użytkownika obniża się.

Wskaźnik wzrostu przychodów obniżył się w porównaniu z poprzednimi latami, czego przyczyny autorzy raportu upatrują w nasyceniu rynku zachodnioeuropejskiego i spadku przychodów na użytkownika (ARPU). Obecnie 70% populacji posiada telefon komórkowy, poziom nasycenia rynku zbliża się więc do granicznej wartości szacowanej w przypadku Europy Zachodniej na 80%. W celu odbudowania poziomu przychodów z użytkownika operatorzy muszą zwiększyć wykorzystanie przez użytkowników usług przesyłania wiadomości, korzystania z serwisów oferujących dzwonki czy mobilnego dostępu do Internetu, ocenia Analysys. Obecnie usługi niegłosowe stanowią ok. 8% ARPU.

Do 2007 roku, według prognoz Analysys przychody operatorów zachodnioeuropejskich mają wzrosnąć do 135 mld EUR, przy czym 37% ma pochodzić z usług niegłosowych. Wzrost udziału usług niegłosowych w przychodach ma być wynikiem korzystania usług przesyłania wiadomości i serwisów dostarczających informacje i rozrywkę. Przychody z tych dwóch obszarów wzrosną według Analysys z 6,7 mld EUR w 2001 do 44 mld EUR w 2007 roku. W związku z opóźnieniami we wdrożeniu usług telefonii 3G, raport przewiduje szanse rozwoju telefonii 2,5G - GPRS.