Przybywa internautów

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że liczba użytkowników Internetu na świecie osiągnie do końca 2002 roku 655 mln. W ub. roku według szacunków ONZ najbardziej rosły internetowe społeczności w Azji (o 44%), Afryce (43%) i Ameryce Południowej (33%) – czyli w tych regionach, gdzie osób posiadających dostęp do światowej pajęczyny jest najmniej.

Światowy Internet rozwija się bardzo dynamicznie o czym świadczy szybko rosnąca liczba internautów. Na początku listopada br. informowaliśmy że według Nua Internet Surveys, w końcu września liczba światowej populacji online wynosiła 605,6 milionów osób, zaś jeszcze w maju liczba ta wynosiła 580,7 mln. http://www.internetstandard.pl/news/news.asp?id=47737

Według najnowszego raportu United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), światowy przyrost liczby internautów kształtuje się na poziomie 30% rocznie. Rok 2001 zamknął się bowiem liczbą 500 milionów użytkowników Sieci. Z badań tych wynika także, że w roku 2001 liczba internautów zwiększyła się o 44% w Azji, 43% w Afryce, 33% w Ameryce Południowej, tyle samo w Europie, a tylko o 10% w Ameryce Północnej. Już dziś w krajach rozwijających się mieszka już 1/3 światowej populacji online. Najwięcej użytkowników Internetu, bo aż 143 mln mieszka w Stanach Zjednoczonych. W Chinach liczba ta wynosi 56,6 mln i sprawia, że Państwo Środka jest drugim krajem na świecie pod względem liczby internautów.

UNCTAD szacuje także, iż w 2002 roku przez branżę e-commerce przepłynie kwota 2,3 mld USD i będzie ona większa od ubiegłorocznej o 50%. Rok 2003 ma zamknąć się z kolei kwotą 3,9 mld USD. Największe obroty handlu elektronicznego generowane są w USA (45%), Europie Zachodniej (25%) oraz w Japonii (15%). Udział krajów rozwijających się w globalnych obrotach e-handlu ma w najbliższych latach osiągnąć około 6,7%. Dla przykładu w Afryce, jedna na 118 osób ma dostęp do Internetu, zaś poza Afryką Południową handel elektroniczny na tym kontynencie praktycznie nie istnieje.

UNCTAD szacuje ponadto, że w skali globu dochody z handlu elektronicznego wyniosą w roku 2002 50 mld USD.