Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przybywa internautów

Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że liczba użytkowników Internetu na świecie osiągnie do końca 2002 roku 655 mln. W ub. roku według szacunków ONZ najbardziej rosły internetowe społeczności w Azji (o 44%), Afryce (43%) i Ameryce Południowej (33%) – czyli w tych regionach, gdzie osób posiadających dostęp do światowej pajęczyny jest najmniej.

Światowy Internet rozwija się bardzo dynamicznie o czym świadczy szybko rosnąca liczba internautów. Na początku listopada br. informowaliśmy że według Nua Internet Surveys, w końcu września liczba światowej populacji online wynosiła 605,6 milionów osób, zaś jeszcze w maju liczba ta wynosiła 580,7 mln. http://www.internetstandard.pl/news/news.asp?id=47737

Według najnowszego raportu United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), światowy przyrost liczby internautów kształtuje się na poziomie 30% rocznie. Rok 2001 zamknął się bowiem liczbą 500 milionów użytkowników Sieci. Z badań tych wynika także, że w roku 2001 liczba internautów zwiększyła się o 44% w Azji, 43% w Afryce, 33% w Ameryce Południowej, tyle samo w Europie, a tylko o 10% w Ameryce Północnej. Już dziś w krajach rozwijających się mieszka już 1/3 światowej populacji online. Najwięcej użytkowników Internetu, bo aż 143 mln mieszka w Stanach Zjednoczonych. W Chinach liczba ta wynosi 56,6 mln i sprawia, że Państwo Środka jest drugim krajem na świecie pod względem liczby internautów.

UNCTAD szacuje także, iż w 2002 roku przez branżę e-commerce przepłynie kwota 2,3 mld USD i będzie ona większa od ubiegłorocznej o 50%. Rok 2003 ma zamknąć się z kolei kwotą 3,9 mld USD. Największe obroty handlu elektronicznego generowane są w USA (45%), Europie Zachodniej (25%) oraz w Japonii (15%). Udział krajów rozwijających się w globalnych obrotach e-handlu ma w najbliższych latach osiągnąć około 6,7%. Dla przykładu w Afryce, jedna na 118 osób ma dostęp do Internetu, zaś poza Afryką Południową handel elektroniczny na tym kontynencie praktycznie nie istnieje.

UNCTAD szacuje ponadto, że w skali globu dochody z handlu elektronicznego wyniosą w roku 2002 50 mld USD.