Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przetasowania w zarządzie Gadu Gadu

Stanowisko Łukasza Foltyna, dotychczasowego prezesa spółki SMS Express, która jest właścicielem Gadu Gadu, przejął wiceprezes Krzysztof Szalwa. Łukasz Foltyn został powołany do rady nadzorczej spółki.

Krzysztof Szalwa pełnił funkcję wiceprezesa zarządu spółki SMS-Express od początku jej powstania (czyli od 2000 roku). Odpowiedzialny był za wdrażanie strategii rozwoju komunikatora. W ubiegły piątek został powołany na stanowisko prezesa.

W składzie dwuosobowego zarządu pozostał Piotr Pokrzywa, pełniący funkcję wiceprezesa spółki od początku jej istnienia.

Dotychczasowy prezes - Łukasz Foltyn - znalazł się w składzie rady nadzorczej spółki. Jak informuje SMS Express w oficjalnym komunikacie, do jego zadań będzie należało tworzenie strategii nowych usług oferowanych przez komunikator Gadu-Gadu.

Bieżące zarządzanie informatyczne oraz tworzenie aplikacji w ramach komunikatora zostało powierzone grupie nowych informatyków kierowanych przez Piotra Kaczorowskiego, dyrektora operacyjnego spółki.

Spółka nie podała przyczyny przeprowadzonych zmian personalnych.