Przetasowania w Polkomtelu

Polscy udziałowcy Polkomtela doprowadzili do zawieszenia czterech z siedmiu członków zarządu operatora Plus GSM. Pełnienie funkcji prezesa zarządu Polkomtel SA objął tymczasowo Andrzej Szczepek.

Czterech z siedmiu członków zarządu Polkomtel SA zostało zawieszonych w czynnościach. Do czasu wybrania nowego składu (ma to nastąpić do 12 kwietnia) funkcje prezesa zarządu Polkomtel SA, zamiast Marka Mroczkowskiego, pełnić będzie Andrzej Szczepek. Stało się tak na wniosek członków rady nadzorczej spółki reprezentujących KGHM, Orlen i PSE. Zarzucają oni obecnemu zarządowi Polkomtela, iż zbyt słabo reprezentuje interesy polskich akcjonariuszy firmy.

Zagraniczni udziałowcy, Vodafone i TDC, sprzeciwiają się m.in. udziałowi Polkomtela w budowie grupy telekomunikacyjnej zarządzającej siecią telefonii stacjonarnej, mającej stanowić konkurencję dla TP SA. W skład grupy wchodziłyby spółki z udziałem skarbu państwa (m.in. PSE). Taką opcję popiera minister Wiesław Kaczmarek i związani z rządową koalicją polscy akcjonariusze Polkomtela.