Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przetasowania w Polkomtelu

Polscy udziałowcy Polkomtela doprowadzili do zawieszenia czterech z siedmiu członków zarządu operatora Plus GSM. Pełnienie funkcji prezesa zarządu Polkomtel SA objął tymczasowo Andrzej Szczepek.

Czterech z siedmiu członków zarządu Polkomtel SA zostało zawieszonych w czynnościach. Do czasu wybrania nowego składu (ma to nastąpić do 12 kwietnia) funkcje prezesa zarządu Polkomtel SA, zamiast Marka Mroczkowskiego, pełnić będzie Andrzej Szczepek. Stało się tak na wniosek członków rady nadzorczej spółki reprezentujących KGHM, Orlen i PSE. Zarzucają oni obecnemu zarządowi Polkomtela, iż zbyt słabo reprezentuje interesy polskich akcjonariuszy firmy.

Zagraniczni udziałowcy, Vodafone i TDC, sprzeciwiają się m.in. udziałowi Polkomtela w budowie grupy telekomunikacyjnej zarządzającej siecią telefonii stacjonarnej, mającej stanowić konkurencję dla TP SA. W skład grupy wchodziłyby spółki z udziałem skarbu państwa (m.in. PSE). Taką opcję popiera minister Wiesław Kaczmarek i związani z rządową koalicją polscy akcjonariusze Polkomtela.