Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przesadzili...

Internetowa agencja nieruchomości Homestore.com potwierdziła, ze sprawozdania dotyczące przychodów z reklam w pierwszych trzech kwartałach 2001 roku i opiewające na 121 mln USD zostały zawyżone o 54 do 95 mln USD.

Kwota stanowiąca do 79% zadeklarowanych przychodów agencji powinna zostać zaksięgowana jako transakcja “round-trip” i nie zaliczać się ani do kosztów ani przychodów spółki. Nieścisłości stwierdzono na podstawie wewnętrznego audytu przeprowadzonego przez radę nadzorczą.

Wcześniej jednak grupa inwestorów skierowała przeciw Homestore.com pozew do sądu, oskarżając o manipulowanie danymi finansowymi. “Homestore otrzymywał pieniądze za reklamę, następnie jednak wydawał je na usługi przez reklamodawców. De facto więc między firmami krążyły wciąż te same pieniądze, sztucznie zawyżając wielkość przychodów” – stwierdził przedstawiciel kancelarii reprezentującej inwestorów, którzy złożyli pozew.

Sprawozdania finansowe Homestore trafiły pod lupę inwestorów jeszcze w październiku, kiedy to nagle agencja obciążyła winą za 45-proc. spadek przychodów reklamowych na przełomie drugiego i trzeciego kwartału załamanie na rynku po wydarzeniach z 11 września br.

21 grudnia 2001, po tym jak firma ogłosiła, że jeszcze raz przejrzy sprawozdania o przychodach, notowania Homestore na Nasdaq zostały zawieszone.

Obecnie Homestore boryka się także z innymi kłopotami. Firma nie ma szefa finansów, a ponadto była w

listopadzie ub. roku zmuszona dokonać odpisu w wysokości 950 mln USD, w związku ze spadkiem wartości dokonanych przez nią akwizycji. W październiku z kolei, firma zwolniła ponadto 700 pracowników.