Przemyślane zakupy Onetu

Zarząd spółki Grupa Onet.pl poinformował, że 1 października nabył kolejne 4951 akcji własnych. Zakupów dokonano, aby zapobiec zagrażającemu spółce poważnemu spadkowi cen akcji, a w konsekwencji wartości jej kapitalizacji.

Zdaniem zarządu Onet.pl grożący spadek cen akcji nie znajdował uzasadnienia w analizie fundamentalnej sytuacji spółki. Zagrożenie spadku cen akcji nastąpiło przed przekazaniem do publicznej wiadomości kolejnego raportu bieżącego. W takiej sytuacji spadek cen akcji mógł zagrozić zdolności pozyskiwania przez spółkę kapitału.

Akcje zostały nabyte po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 24,79 zł, a zatem wartość transakcji wyniosła niespełna 123 tys. zł. Łączna wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 4951 zł, co stanowi 0,07% udziału w kapitale zakładowym spółki. Akcje własne znajdujące się w posiadaniu Grupy Onet.pl po rozliczeniu powyższej transakcji uprawniają łącznie do 0,49% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.