Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przemyślane zakupy Onetu

Zarząd spółki Grupa Onet.pl poinformował, że 1 października nabył kolejne 4951 akcji własnych. Zakupów dokonano, aby zapobiec zagrażającemu spółce poważnemu spadkowi cen akcji, a w konsekwencji wartości jej kapitalizacji.

Zdaniem zarządu Onet.pl grożący spadek cen akcji nie znajdował uzasadnienia w analizie fundamentalnej sytuacji spółki. Zagrożenie spadku cen akcji nastąpiło przed przekazaniem do publicznej wiadomości kolejnego raportu bieżącego. W takiej sytuacji spadek cen akcji mógł zagrozić zdolności pozyskiwania przez spółkę kapitału.

Akcje zostały nabyte po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 24,79 zł, a zatem wartość transakcji wyniosła niespełna 123 tys. zł. Łączna wartość nominalna zakupionych akcji wynosi 4951 zł, co stanowi 0,07% udziału w kapitale zakładowym spółki. Akcje własne znajdujące się w posiadaniu Grupy Onet.pl po rozliczeniu powyższej transakcji uprawniają łącznie do 0,49% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.