Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Przemysł muzyczny vs. P2P: przełom?

Grupa muzyków i artystów amerykańskich (m. in. Steve Winwood, Chuck D, zespół Heart i inni) wystosowała apel do Sądu Najwyższego tego kraju z prośbą o niepociąganie właścicieli sieci wymiany plików do odpowiedzialności za to, że niektórym ich użytkownikom służą one do nielegalnego kopiowania filmów, muzyki i oprogramowania.

Przedstawiciele grupy dowodzą, że serwisy P2P służą przede wszystkim legalnej wymianie plików. A to dlatego, że twórcy albo udzielili im pozwolenia na korzystanie z pełni praw autorskich albo prawa te już wygasły (lub nigdy nie zostały ustanowione).

Apel grupy artystów to dowód, że w branży rozrywkowej nie ma jednolitego stanowiska wobec kwestii sieci peer-to-peer - jak starają się przekonać opinię publiczną wielkie wytwórnie płytowe. "Przeciwnie - wielu muzyków dzięki technologiom wymiany plików może uzyskać większą publiczność online. Pozytywne strony tej sytuacji przeważają nad ryzykiem pogwałcenia praw autorskich" - uważają autorzy apelu.

Zamknięcie serwisów P2P, z których korzystają miliony ludzi na całym świecie, w efekcie pozbawi artystów szans na 'wyrobienie marki wśród słuchaczy', a co za tym idzie - zaistnienie w branży i odniesienie sukcesu komercyjnego.

Zdaniem przedstawicieli Distributed Computing Industry Association, organizacji skupiającej m.in. firmy oferujące usługi wymiany plików, działania przemysłu muzycznego i filmowego (tzn. pozwy przeciw indywidualnym uzytkownikom jak i sieciom P2P), to próba ochrony monopolu na dystrybucję produktów.

Poparcie dla idei legalnej wymiany plików wyraziły też takie organizacje jak Consumer Electronics Association, Computer & Communications Industry Association, Consumers Union, Consumer Federation of America oraz Public Knowledge.