Przełamanie w reklamie

Firmy z grupy Super Media zaproponowały kolejną już na rynku nowość w dziedzinie form reklamy internetowej.

Mediabreak pozwala na tworzenie pełnoekranowych animacji w technologii DHTM lub Flash. Ich ładowanie odbywa się, gdy łącze nie jest zajęte inną transmisją. Wielkość ograniczono do 10-50 kB a czas trwania do 10-15 sekund. Możliwości wykorzystywanego adserwera pozwalają ograniczyć ilość wyświetleń reklamy dla jednego użytkownika lub jednego serwisu w sieci reklamowej. Te wszystkie obostrzenia mają nie dopuścić do znużenia internauty tą formą reklamową i tym samym nie obniżać jego lojalności względem serwisu.

Cena reklamy waha się w granicach 150-250 zł za 1000 wyświetleń. Agencja pobiera oddzielną opłatę za przygotowanie reklamy - średnio 2 500 - 3 000 zł. "Oczywiście cena może być również nieco wyższa, zależnie od elementów specyfikacji reklamy" - mówi Monika Bartold z IDMnet (Grupa Super Media). Jak powiedziała są już pierwsi klienci zainteresowani nową formą reklamową, która powinna pojawić się w Sieci w ciągu najbliższego miesiąca.

W ciągu ostatnich miesięcy internetowe agencje reklamowe i serwisy wprowadziły takie nowinki na polskim rynku, jak reklama interstitial, tapeta reklamowa. Obserwatorzy oceniają, że kryzys reklamy internetowej sprzyja wdrażaniu nowinek, które w przypadku hossy nie budziłyby zainteresowania.