Przejąć WP nie tak łatwo

Sprawa przejęcia Wirtualnej Polski przez Telekomunikację Polską wciąż się komplikuje. Kolejne spory wybuchające pomiędzy akcjonariuszami opóźniają proces przejęcia. Sprawa trafiła do sądu.

Problematyczną kwestią w procesie przejęcia WP są akcje spółki. Jak podał Puls Biznesu, Telekomunikacja Polska zamierza przejąć wszystkie akcje do końca września. Akcjonariusze mniejszościowi mają jednak inną od TP koncepcję sprzedaży. Planują oni sprzedaż w 2005 roku za kwotę prawie 500 mln zł. TPSA chce zapłacić za akcję dużo mniej. Na to nie zgadzają się akcjonariusze.

Aby rozwiązać spór, sprawa została skierowana do sądu. Akcjonariusze mniejszościowi zaskarżyli uchwały, które podnosiły kapitał TP Internet o 48 mln zł. Sąd zadecydował o wstrzymaniu wykonania uchwał do czasu rozstrzygnięcia toczącej się sprawy. Tym samym zanim proces się nie skończy, nie może dojść do poniesienia kapitału WP.