Przeglądają online, kupują offline

Klientów, którzy w sklepie internetowym przeglądają towar, a do tradycyjnego sklepu jadą go kupić, nazwiemy "międzysklepowymi". Raport firmy badawczej Forrester Research, uświadamia, że jest to zjawisko, z którym trzeba zacząć się liczyć. Tacy klienci wydają średnio 458 USD na produkty, które wypatrzyli online. Dodatkowo przeciętnie ok. 154 USD przeznaczają na produkty, których zakupić nie planowali.

Przeglądają online, kupują offline
Informację podajemy za serwisem Clickz.com. Klienci "międzysklepowi" stanowią obecnie większość klientów online. W 2004 roku aż 65% przeglądających towary w internecie, zakupiło je w zwykłym sklepie. W tej liczbie 51% klientów dokonało przynajmniej jednego zakupu w przeciągu 3 miesięcy i zasłużyło tym samym na miano aktywnych klientów "międzysklepowych". Trend do robienia zakupów według tego schematu zdaje się umacniać. W porównaniu z rokiem ubiegłym takich klientów przybyło o 30%.

Dla prowadzących tradycyjne sklepy ten trend jest bardzo korzystny. Klienci "międzysklepowi" wydają przeciętnie 458 USD na produkty, które wypatrzyli online. A co sprzedawców cieszy najbardziej, aż 47% z takich konsumentów zostawia w sklepie dodatkowo przeciętnie 154 USD, wydając je na produkty, których zakupić nie planowali.

Przeglądają online, kupują offline

Sklepy online versus sklepy offline

Grupa nabywców "międzysklepowych" jest statystycznie zamożniejsza, młodsza i bardziej doświadczona w robieniu zakupów online. Dochód tej grupy jest przeciętnie o 22% wyższy niż pozostałych klientów sklepów online. Są to też nabywcy przeciętnie o 5 lat młodsi. Do zakupu produktów online dochodzi też częściej w tej grupie.

Przeglądają online, kupują offline

Kupujący online

Badanie przeprowadzono na próbie 8 tys. nabywców online. 48% "międzysklepowych" konsumentów deklarowało, że robią zakupy offline, ponieważ chcą zobaczyć produkt, zanim go zakupią. Powodem najrzadziej wskazywanym była potrzeba rozmowy ze sprzedawcą. Wskazało go 16% konsumentów.