Przegląd tygodnia 9 – 15.06

Nie powiodła się emisja akcji Areny.pl. Do porażki portalu przyczyniła się postawa jego telekomunikacyjnego partnera - Tel-Energo.

Sąd zablokował udziały 4Media w jej spółkach zależnych i wprowadził zarząd komisaryczny nad wierzytelnościami 4Mediów względem OMD Polska. Ostatnio strony zawarły umowę dotyczącą rozłożenia na raty zadłużenia 4Mediów. Na podstawie porozumienia do 13.06 4Media miały spłacić część zadłużenia, a resztę najpóźniej do 15 lipca. Spółka otrzymała także sądowy nakaz zapłaty 4 mln zł Yawalowi, w zamian za udziały w spółkach Y-Net i Y-Press. 4Media zamierzają spłacić wszystkie należności po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym akcji serii F i G. Zarząd spółki poinformował o poddaniu sprawozdania finansowego za I półrocze br. audytowi MOORE STEPHENS Trzemalski, Krynicki i Partnerzy.

Nie powiodła się emisja Areny. W trakcie publicznej oferty inwestorzy zapisali się na łącznie 13.8 mln akcji, z czego indywidualni gracze złożyli zapisy na 1,028 mln akcji. Zakładana minimalna liczba oferowanych walorów (18 mln) nie została objęta. Do porażki Areny przyczyniła się postawa jej telekomunikacyjnego partnera - Tel-Energo. W niedzielę nowy prezes Tel-Energo Jerzy Urbanowicz wydał oświadczenie, w którym zakwestionował umowę z Areną w sprawie spółki E-connections (która miała zajmować się usługami ISP). Uruchomienie tego projektu było głównym celem publicznej subskrypcji portalu. Po odwołaniu emisji, Arena zapowiedziała dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

MediaInvest pożyczył 4Mediom 0,6 mln zł. Spłata nastąpić ma w ciągu 14 dni od zarejestrowania akcji serii G w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa przewiduje jednak, że 4Media powinno dokonać jej najpóźniej do 31 grudnia 2001r. Prezesem zarządu obu spółek jest Wojciech Krefft.

Netia Holdings złożyła do sądu pozew przeciwko Skarbowi Państwa domagając się 183 mln zł odszkodowania w związku z opóźnieniem w wydaniu koncesji na międzystrefowe usługi telekomunikacyjne. Firma żąda też odszkodowania z powodu opóźnienia w ustaleniu warunków współpracy i rozliczeń z TP SA.

MCI będzie finansował działalność w tym roku ze źródeł własnych. Zarząd funduszu po naradzie z akcjonariuszami i radą nadzorczą zrezygnował z przeprowadzenia emisji 4 tys. obligacji zamiennych na akcje o wartości 40 mln zł. Emisję planowano na IV kwartał br. Jej wartość odpowiadałaby 70,6% kapitałów własnych funduszu. Średnioterminowa strategia funduszu na lata 2001 – 2002 zakłada finansowanie tegorocznych inwestycji w oparciu o własne środki. W 2001 roku fundusz chce zrealizować 4 do 8 nowych projektów informatycznych. W przyszłym roku MCI zmierza pozyskać środki na inwestycje ze sprzedaży udziałów w swoich spółkach portfelowych.

Inwestycje MCI będą miały miejsce w niszowych segmentach rynku, o słabo rozwiniętej konkurencji. Nowe przedsięwzięcia mają zyskiwać dodatnie przepływy finansowe najpóźniej w drugim lub trzecim roku działalności. Działające już wcześniej spółki, w które zainwestuje fundusz, dodatnie przepływy powinny mieć najpóźniej w drugim roku od rozpoczęcia inwestycji.

WZA Interii zaplanowane na 30 czerwca br. ma podjąć uchwałę w sprawie konwersji ponad 283 tys. akcji imiennych na akcje zwykłe, co stanowi 4,3% kapitału akcyjnego. Akcje zadebiutują na GPW w lipcu.

Elektrim złoży zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, który zdecydował o zabezpieczeniu roszczenia PenneCom, holenderskiego inwestora Pilickiej Telefonii, do kwoty 32 mln USD.

WZA 4Media ma zmienić uchwałę w sprawie emisji akcji serii H. Z propozycji wynika, że nowych walorów będzie więcej niż planowano, ale tak jak dotychczasowe oferty zostaną one skierowane do inwestorów kwalifikowanych. Spółka pragnie sprzedać 18 mln akcji po 1,8 zł, z wyłączeniem prawa poboru.

W środę nie doszło do wyboru nowego zarządu Elektrimu. Według informatorów gazety Parkiet, w tej sytuacji nowy zarząd może nie zostać wybrany jeszcze przez kilka miesięcy. Tymczasem nowe kierownictwo powinno wziąć na siebie ciężar negocjacji z Vivendi i Deutsche Telekom w sprawie wyboru partnera dla części telekomunikacyjnej.

Nokia rozpocznie realizację kontraktu dla brazylijskiego telekomu Telemar. Kontrakt opiewa na 680 mln USD i zakłada dostawę infrastruktury do budowy sieci GSM. Sieć ma być gotowa na początku przyszłego roku. Fiński koncern ma dostarczyć ponadto system zarządzający siecią, oraz zapewnić m.in. planowanie i wdrożenie sieci, wsparcie techniczne i szkolenia. Telemar posiada 96 mln abonentów i jest największym brazylijskim operatorem telefonii stacjonarnej.

British Telecommunications planuje sprzedaż nieruchomości. Jest to najnowsze posunięcie w ramach programu redukcji długów BT. Zadłużenie w wysokości 28 mld GBP powstało w wyniku niespójnej strategia firmy oraz zakupu licencji na telefonię komórkową trzeciej generacji. Firma planuje zmniejszyć zadłużenie do końca 2001 r. o 10 mld GBP.

Według najnowszego raportu Nielsen/Net Ratings, na świecie jest 429 mln użytkowników Internetu. Blisko 41% z nich mieszka w USA i Kanadzie. W Europie, na Bliskim Wschodzie i Afryce jest łącznie 27% wszystkich użytkowników Internetu, a w rejonie Azji i Pacyfiku – 20%. W Europie najwięcej internautów mieszka w Niemczech i Wielkiej Brytanii. W Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Francji znajduje się blisko dwie trzecie europejskich gospodarstw domowych z dostępem do Sieci. W całej Europie dostęp do Internetu poprzez domowy komputer deklaruje blisko jedna czwarta użytkowników. Według raportu, w ciągu najbliższych 12 miesięcy podłączenie do Internetu planuje 9% europejskich gospodarstw domowych.

British Telecommunications i Deutsche Telekom zamierzają współpracować przy budowie sieci telefonii komórkowej trzeciej generacji w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Umowa zostanie podpisana pomiędzy oddziałami komórkowymi dwóch największych operatorów telekomunikacyjnych Europy: BT Wireless i T-Mobile. W ciągu pięciu lat BT zamierzał wydać 13,7 mld USD na budowę infrastruktury, a umowa z DT pozwoli na zaoszczędzenie ok. 1,96 mld USD w ciągu najbliższych 10 lat. Koncerny zamierzają skoordynować budowę sieci i korzystać z tych samych stacji bazowych w głównych okręgach miejskich. BT zapowiedziało podpisanie podobnych umów z innymi europejskimi spółkami telekomunikacyjnymi.

Dubai Internet City, strefa gospodarcza poświęcona całkowicie technologiom informatycznym, handlowi elektronicznemu i mediom, będzie się intensywnie rozwijać. Rząd Dubaju zamierza wydać w związku z rosnącym zainteresowaniem firm komputerowych ponad 219 mln USD na rozwój Dubai Internet City oraz Dubai Media City. Nowy plan zakłada rozszerzenie parku przemysłowego do 900 firm. Obecnie znajdują się w nim 340 spółki, w tym Microsoft i Oracle. Według rządu już teraz 100 kolejnych firm czeka na miejsce. Rozbudowa ma się zakończyć w marcu 2002 r.

Kaj-Erik Relander, dyrektor wykonawczy Sonery, zrezygnował z pełnionej funkcji. Jego ustąpienie poprzedzone było całą serią dymisji z kierowniczych stanowisk w spółce. Przez ostatnie dni spekulowano na temat połączenia Sonery ze szwedzką Telią i duńskim TDC. Kolejnym kandydatem może okazać się norweski Telenor. Sonera jest w 53% własnością państwa, jej strata netto wzrosła z 1,3 mld USD w 1999 r. do 6 mld USD w 2000 r. Było to spowodowane w głównej mierze inwestycją w licencję na telefonię komórkową trzeciej generacji.

Tele2, włoski oddział szwedzkiej grupy telekomunikacyjnej o tej samej nazwie, stał się trzecim pod względem wielkości operatorem telefonii stacjonarnej we Włoszech. Wyprzedzają go jedynie Telecom Italia i Wind-Infostrada. Tele2 przewiduje w tym roku obrót na poziomie 300-350 mld ITL, a w 2002 r. – osiągnięcie zysku. Tele2 nie oferuje usług dostępu do Internetu. Spółka specjalizuje się w tanich usługach telefonii stacjonarnej. Zatrudnia jedynie 40 osób i wydaje 50 mld ITL rocznie na reklamę.